Керівництво

Ільницька Наталія Геннадіївна — головний бухгалтер АБ «УКРГАЗБАНК»

Дата народження:

24 березня 1970 р., м. Київ

Освіта:

2006 р. – АССА DipIFR (Rus.) Диплом з Міжнародної фінансової звітності

1993 р.– 1998 р. – Київський національний економічний університет, магістр інформаційних систем у менеджменті

Трудова діяльність:

з грудня 2010 р. – головний бухгалтер АБ «УКРГАЗБАНК»;

липень 2010 р.  –  радник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;

квітень 2008 р.  –  головний бухгалтер ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК»;

2000 р. – 2008  р.  –  заступник головного бухгалтера та робота на керівних посадах у ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК»;

1996 р. – 2000  р.  –  управління бухгалтерського обліку та звітності АКБ «Київ»;

1995 р. – 1996 р.  –  відділ внутрішньобанківських операцій  АКБ «Полтава-банк»;

1993 р. – 1995 р.  –  Український банк «Відродження»;

1990 р. – 1993 р.  –  НДІ «Сатурн». 

Знання мов:

Володіє німецькою мовою.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.