Рейтинги

Рейтингове агентство «Українське кредитно-рейтингове агентство» 18 червня 2015 року підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг УКРГАЗБАНКУ на рівні uaA+ за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом «стабільний» та рейтингу депозитів на рівні «А» (найвища надійність). 
Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» 2 липня 2015 року підтвердило кредитний рейтинг УКРГАЗБАНКУ за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaAА-. Позичальник з таким рейтингом характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. 

Участь у міжнародних проектах: 

2004 – Програма EC TAСIS щодо реформ банківського сектору в Україні 
2005 – Програма USAID з розвитку Іпотечного кредитування в Україні 
2006 – Проект IFC з корпоративного управління в банківському секторі України 
2007 – Проект Світового банку з розвитку експорту-2 
2012 – Програма кредитування підприємств малого та середнього бізнесу в аграрній сфері 
2013 – Програма підтримки експорту за підтримки Польського уряду
2014-2015 рр. – Програма кредитування на придбання товарів і техніки виробництва Республіки Білорусь із компенсацією процентної ставки у розмірі 1/3 облікової ставки НБУ.

Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» Уповноважене рейтингове агентство 26.11.2021 uaАА+
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» Уповноважене рейтингове агентство 23.11.2021 uaAА+
Міжнародне агентство Fitch Ratings Міжнародне агентство 13.10.2021 В
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.