Кредитування комунальних підприємств

Цільове спрямування

Купівля нових:

  • транспорту для здійснення основної діяльності;
  • спецтехніки; обладнання/устаткування* тощо (далі – основні засоби)

* окрім вузькоспеціалізованого

Поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату заробітної плати, сплати податків тощо)

Строк кредитування

По 3 роки (включно)

до 1 року 
Погашення заборгованості за овердрафтом (встановлення кредитового залишку по поточному рахунку) повинно відбуватись не пізніше, ніж 90 календарних днів з моменту першого отримання грошових коштів.

Вид операції

Кредит, невідновлювальна відклична кредитна лінія

Овердрафт

Максимальна сума кредиту

до 50 % включно від ринкової (справедливої) вартості основних засобів, які будуть придбані за рахунок кредитних коштів  (з ПДВ) 

Ліміт овердрафту Позичальника встановлюється в розмірі 20% від середньомісячних грошових надходжень від господарської діяльності Позичальника на його поточний рахунок, відкритий  у Банку та/або в іншому банку, розрахованих за останні 12 календарних місяців.

Валюта операції

гривня

Забезпечення по кредиту

В разі надання кредитних коштів на 
купівлю нових основних засобів:
Застава основних засобів, що будуть придбані за рахунок кредитних коштів.

В разі надання кредитних коштів на 
поповнення обігових коштів: 
комерційна/житлова нерухомість, рухоме майно, майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку в банку.

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку у Вашому місті