Швидкий рух

Строк вкладу

Від 31 по 183 дні включно

Валюта вкладу

Гривня, 
Долар США,
Євро

Мінімальна сума початкового внеску

20 000,00 грн., 5 000 доларів США, 5 000 євро

Сплата процентів

Щомісячно або в кінці строку розміщення вкладу

Капіталізація процентів

Не дозволяється

Мінімальна сума вкладу (суманезнижувального залишку)

20 000,00 грн,
5 000,00 доларів США, 
5 000,00 євро

Максимальна сума вкладу

Не обмежена

Поповнення вкладу

Вкладник має право на поповнення, але не пізніше ніж за 3 календарних дні до закінчення строку розміщення вкладу. Поповнення здійснюється на підставі письмової заяви протягом банківського дня, в якому надано заяву до Банку.

Процентна ставка, яка встановлюється на суму поповнення

Процентна ставка на додаткові внески встановлюється в такому ж розмірі, як і на початкову суму вкладу.

Мінімальна сума поповнення

Не встановлюється

Зняття частини вкладу без застосування зниженої процентної ставки

Дозволяється, за умови, що залишок на рахунку складе не менше незнижувального залишку, що зазначений в договорі банківського вкладу, в протилежному випадку договір розривається. Часткове зняття здійснюється на підставі письмової заяви. Банк повертає частину вкладу:
— не пізніше ніж за 1 (один) банківський день з дати отримання письмової заяви, якщо сума повернення коштів не перевищує або дорівнює 100 000,00 грн./20 000,00 доларів США/20 000,00 євро 
— не пізніше ніж за 2 (два) банківських дня з дати отримання банком письмової заяви, якщо сума повернення коштів перевищує 100 000,00 грн./ 20 000,00 доларів США/20 000,00 євро

Зняття частини вкладу із застосуванням зниженої процентної ставки

Не передбачено

Дострокове розірвання договору банківського вкладу на вимогу без застосування зниженої процентної ставки

Дозволяється. Банк повертає вклад та нараховані проценти:
— не пізніше ніж за 1 (один) банківський день з дати отримання письмової заяви, якщо сума повернення коштів не перевищує або дорівнює 100 000,00 грн./20 000,00 доларів США/20 000,00 євро 
— не пізніше ніж за 2 (два) банківських дня з дати отримання банком письмової заяви, якщо сума повернення коштів перевищує 100 000,00 грн./ 20 000,00 доларів США/20 000,00 євро

Пролонгація договору банківського вкладу на вимогу

Можлива пролонгація договору банківського вкладу на вимогу шляхом укладання додаткової угоди на умовах, що діють на момент її укладання. Вкладник має право на збільшення/зменшення суми вкладу в день пролонгації. При цьому залишок на рахунку не повинен бути меншим мінімальної суми початкового внеску.

Розмір процентних ставок

Інформацію щодо розміру процентних ставок можна отримати за телефоном найближчого відділення Банку або телефоном цілодобової клієнтської підтримки: 0 800 309 000 (безкоштовно в межах України).