Корпоративний овернайт

СТАНОМ НА: 23-06-2017

Процентні ставки за строковим депозитом «Корпоративний овернайт»

 Період

 Гривня

Долари США

Євро

Овернайт

10,50

0,10

0,01

Строковий Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит розрахований на клієнтів сегменту корпоративного бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в Банку на кінець операційного дня.
Основні переваги депозиту:

  • Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.
  • Отримання додаткового доходу.
  • Оперативність розміщення грошових коштів на депозит (розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укладення з Банком додаткової угоди)
Основні параметри депозиту
Строк розміщення депозиту На строк, що не перевищує 1 (один) банківський день (без урахування неробочих (вихідних або святкових днів), а саме:
- при розміщенні в будь-який банківський день, крім п‘ятниці  – з кінця операційного банківського дня Банку до 12-00 (дванадцять годин 00 хвилин за київським часом) наступного банківського дня; 
- при розміщенні в п‘ятницю (на вихідні дні) – з кінця операційного банківського дня п‘ятниці до 12-00 (дванадцять годин 00 хвилин за київським часом)  понеділка; 
- при розміщенні на святкові дні – з кінця операційного банківського дня, який передує святковому дню до 12-00 (дванадцять годин 00 хвилин за київським часом)  першого банківського дня, наступного за святковим днем, (далі за текстом – депозит).
Строк розміщення депозиту - з дня фактичного надходження коштів на депозитний рахунок по день (банківський) повернення депозиту.
Строк укладання Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт» На строк 365 (366) календарних днів.
Валюта депозиту Гривня
Долар США
Євро
 
Мінімальна сума депозиту 5 000 000 гривень,
250 000 доларів США, 
250 000 євро
 
Максимальна сума депозиту Не обмежена.
Розмір  процентної ставки Встановлюється щоденно (кожного банківського дня) до 10:00 годин.
Розмір процентної ставки зазначається Вкладником в Заяві на розміщення строкового депозиту, що є невід‘ємною частиною Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт».
 
Сплата процентів В кінці строку розміщення депозиту не пізніше 12-00 (дванадцяти годин 00 хвилин) за київським часом наступного банківського дня за днем розміщення депозиту шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника без надання Вкладником відповідного платіжного доручення на перерахування грошових коштів.
Капіталізація процентів Не дозволяється.
Поповнення депозиту Не дозволяється.
Дострокове розірвання Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт» Не дозволяється. 
Дострокове розірвання депозитного договору Не дозволяється. 
Пролонгація Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт» Дозволяється  шляхом укладання додаткової угоди до Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт» (на пролонгацію строку дії Генерального договору) на умовах, що діють на момент її укладання.