Брокерські послуги на ринку цінних паперів

Банк надає юридичним особам брокерські послуги на ринку цінних паперів України, як ліцензований торговець цінними паперами (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.02.2015 року, серія АE № 294713 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами).

Банк здійснює торгівлю цінними паперами на таких фондових біржах – ПАТ «Фондова біржа «ПФТС», ПАТ «Українська біржа» і ПАТ «Фондова біржа «Перспектива». Завдяки цьому Банк має можливість за дорученням клієнтів купувати та продавати цінні папери, що знаходяться в обігу, на організованому ринку. Спеціалісти Банку гарантують своєчасне і якісне виконання замовлення клієнта.

«Документи з брокерського обслуговування»

 

Контакти:

Криворучко Сергій Дмитрович
заступник начальника управління операцій на фондовому ринку,
Тел./факс: (044) 594-11-31,
skryvoruchko@ukrgasbank.com;

Кожодуб Василь Валентинович 
начальник відділу брокерських та дилерських операцій,
Тел./факс: (044) 594-11-31,
vkozhedub@ukrgasbank.com;