Нотаріусам

Залучення нотаріусів до співробітництва з Банком здійснюється з метою оперативного надання якісних нотаріальних послуг, замовниками яких можуть виступати як АБ «УКРГАЗБАНК», так і його клієнти, ефективної організації процесу співпраці з нотаріусами при нотаріальному посвідченні угод, зниження кількості проблемних активів і судових позовів до банку, пов’язаних з несумлінними або некваліфікованими діями нотаріусів, максимального захисту прав та законних інтересів учасників процесу нотаріального посвідчення тощо.

З 27.04.2017 року діє Положення про порядок акредитації партнерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Згідно з вимогами даного Положення нотаріуси, які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК» з метою нотаріального посвідчення угод, що укладаються між Банком та третіми особами, або з метою надання інших нотаріальних послуг для Банку та його регіональних структурних підрозділів, повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 1. Наявність Свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та відповідного реєстраційного посвідчення нотаріуса.
 2. Досвід (практична діяльність) роботи нотаріусом не менше 1 (одного) року.
 3. Наявність практичного досвіду оформлення всіх видів угод, які потребують нотаріального посвідчення та укладаються між Банком і третіми особами (зокрема, але не обмежуючись наведеним, посвідчення договорів іпотеки [у тому числі іпотеки нерухомості, право на яку виникне в майбутньому], посвідчення договорів застави [у тому числі корпоративних прав, цінних паперів]), а також наявність практичного досвіду надання нотаріальних послуг щодо надання яких нотаріус планує співпрацювати із Банком.
 4. Наявність позитивної ділової репутації у нотаріуса, що включає в тому числі відсутність рішень суду, які набрали законної сили, по визнанню посвідчених даним нотаріусом угод недійсними з вини нотаріуса, про проведення відносно даного нотаріуса слідчих дій по кримінальних справах, іншої негативної інформації.
 5. Наявність в штаті нотаріуса, зареєстрованого в м. Києві, а також інших обласних центрах України, найманих працівників – не менше 1 (одного), що повинно підтверджуватись відповідними трудовими договорами.
 6. Наявність офісу (робочого місця нотаріуса), що відповідає вимогам чинного законодавства.

Невідповідність нотаріуса хоча б одній із зазначених вище умов є підставою для відмови у акредитації нотаріуса в Банку.

Нотаріус, який має намір співпрацювати з Банком, та, на його думку, відповідає загальним кваліфікаційним вимогам, подає до Управління з питань взаємодії з небанківськими установами АБ «УКРГАЗБАНК» лист-анкету про намір співробітництва з Банком, складений за відповідною формою. До вказаного листа додаються наступні належним чином завірені документи, сформовані у одну папку-швидкозшивач, а також надані в електронному вигляді (скановані копії) на USB-флеш-накопичувачах:

 1. Копія свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
 2. Копія реєстраційного посвідчення нотаріуса про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.
 3. Копія довідки про прийняття на облік платника податків (форма №4-ОПП або інша довідка).
 4. Копія паспорта нотаріуса.
 5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера нотаріуса.
 6. Згоду на обробку персональних даних.
 7. Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтва про підвищення кваліфікації (у разі наявності).
 8. Інформацію щодо вартості послуг нотаріуса, що має намір співпрацювати з Банком, засвідчені підписом та печаткою такого нотаріуса, за формою визначеною Управлінням.
 9. Копію Договору страхування цивільно-правової відповідальності. (обов'язково документ який підтверджує факт оплати за договором страхування).
 10. Копії трудових договорів з найманими працівниками.
 11. Банківські реквізити нотаріуса.
 12. Договори про співробітництво, рекомендації або інші документи, що підтверджують досвід роботи з іншими банками (у разі наявності).
 13. USB-флеш-накопичувач з копіями вказаних документів.

У разі необхідності, Банком можуть бути затребувані інші документи, що не включені до переліку, наведеному вище, якщо надання таких документів не суперечить чинному законодавству України.

Подача нотаріусом неправдивих відомостей у Листі, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, а також неподання на вимогу Банку додаткових документів є підставою для відмови у акредитації такого нотаріуса у Банку, а у разі, якщо невідповідність відомостей, поданих нотаріусом, було виявлено після проведення Банком акредитації, – підставою для скасування акредитації нотаріуса.

Документи, надані в Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.