Документарні операції та торговельне фінансування

Активна інтеграція України в міжнародну торгівлю потребує захисту інтересів підприємств від ризиків неналежного виконання умов зовнішньоекономічних контрактів та сучасних (і більш дешевих) інструментів фінансування експортно-імпортних операцій. Саме тому в АБ «УКРГАЗБАНК» документарні операції та торгове фінансування є одними з пріоритетних продуктів для корпоративних клієнтів.

Документарні акредитиви

Документарний акредитив – це зобов'язання банку, який випустив акредитив за заявою покупця, здійснити платіж на користь продавця (вигодонабувача) після надання продавцем документів, які відповідають умовам акредитива та підтверджують відвантаження товару/надання послуг/виконання робіт згідно з контрактом. У яких випадках доцільно використовувати акредитив?

 • є сумнів продавця у платоспроможності або можливості покупця сплатити замовлений товар/послуги/роботи, в т.ч. з огляду на політико-економічну ситуацію у країні покупця;
 • є сумнів покупця у спроможності або можливості продавця відвантажити товар/надати послуги/виконати роботи, в т.ч. з огляду на політико-економічну ситуацію у країні продавця;
 • існують законодавчі обмеження, які вимагають використання лише акредитивної форми розрахунку при здійсненні певних видів операцій;
 • необхідно забезпечити відстрочку платежу, фінансування придбання товару/ послуг/робіт, дотримання строків відвантаження товару/надання послуг/виконання робіт, подання документів тощо.

АБ «УКРГАЗБАНК» працює з акредитивами, які забезпечують розрахунки як за зовнішньоекономічними контрактами (обслуговує експортерів і імпортерів), так і за договорами, укладеними між резидентами України. Забезпечення для випуску акредитивів:

 • грошові кошти на рахунку покриття;
 • застава рухомого та/або нерухомого майна (вимагає проходження кредитної процедури).

АБ «УКРГАЗБАНК» має широку мережу банків-партнерів, що дозволяє забезпечити отримання підтвердження акредитивів від першокласних міжнародних банків. Спеціалісти АБ «УКРГАЗБАНК» допоможуть Вам у підготовці та узгодженні проекту контракту, який має передбачати розрахунки за допомогою акредитива, проекту акредитива та нададуть необхідні консультації з метою забезпечення максимального захисту Ваших інтересів за контрактом. З запитаннями та за консультаціями щодо використання акредитивів при здійсненні розрахунків звертайтесь до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»: Департамент міжнародного співробітництва (для зовнішньоекономічних угод)

Тел.: +38 044 594-11-63 E-mail: fi@ukrgasbank.com

Управління документарних операцій (для угод між резидентами та зовнішньоекономічних угод)

Тел.: +38 044 590-49-24

Тарифи на документарні операції

Гарантійні операції 

Банківська гарантія / Резервний акредитив – це зобов’язання банку, який випустив гарантію/резервний акредитив, виплатити бенефіціару (вигодонабувачу) обумовлену суму у разі порушення принципалом (заявником по гарантії/резервному акредитиву) зобов’язань за контрактом/зобов’язань учасника конкурсних торгів тощо.

У яких випадках доцільно використовувати гарантійну операцію?

 • є сумнів продавця у платоспроможності або можливості покупця сплатити замовлений товар/ послуги/роботи;
 • є сумнів покупця у спроможності або можливості продавця відвантажити товар/надати послуги/виконати роботи, в т.ч. за умови здійснення на його корить попередньої оплати;
 • умови участі у тендері вимагають надання тендерної гарантії/резервного акредитива по тендерному забезпеченню, а у випадку перемоги - гарантії виконання/резервного акредитива по виконанню зобов’язань за контрактом;
 • існують законодавчі вимоги щодо надання гарантій при здійсненні певних видів операцій;
 • є потреба гарантуванні виконання будь-якого іншого зобов’язання.

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує своїм клієнтам наступні види гарантійних операцій:

 • тендерні гарантія / резервний акредитив по тендерному забезпеченню

  Зобов'язання Банку здійснити платіж на користь організатора конкурсних торгів (замовника), у разі, якщо учасник конкурсних торгів:

  • відкликає або змінює свою пропозицію конкурсних торгів після закінчення строку її подання;
  • не підписує договір про закупівлю (контракт) після оголошення його переможцем конкурсних торгів;
  • не надає необхідного забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю (контракту);
  • не виконує інших зобов’язань учасника, передбачених умовами (документацією) конкурсних торгів.

   

 • гарантія платежу / комерційний резервний акредитив

  Зобов'язання Банку здійснити платіж на користь постачальника (виконавця), у разі, якщо покупець (замовник) порушує виконання своїх платіжних зобов’язань за контрактом.

   

 • гарантія виконання / резервний акредитив по виконанню

  Зобов'язання Банку здійснити платіж на користь покупця (замовника) у разі, якщо постачальник (виконавець) порушує виконання своїх зобов’язань за контрактом.

   

 • гарантія повернення авансового платежу / резервний акредитив по авансовому платежу

  Зобов'язання Банку здійснити платіж на користь бенефіціара, що є покупцем (замовником), у разі, якщо постачальник (виконавець), порушує виконання своїх зобов’язань за контрактом та не повертає бенефіціару отриману авансову оплату.

   

 • гарантія повернення кредиту / фінансовий резервний акредитив

  Зобов'язання Банку виплатити кредитору суму основного боргу та/ або нарахованих доходів по кредиту у випадку невиконання позичальником зобов'язань по кредитному договору щодо повернення суми основного боргу та/або сплати нарахованих доходів за кредитом.

   

 • гарантія турагенту/туроператору

  Зобов'язання Банку відшкодувати туристам збитки, отримані у випадку неплатоспроможності турагента/туроператора, та відшкодувати вартість не наданих послуг. � повернення суми основного боргу та/або сплати нарахованих доходів за кредитом.

   

 • фінансова гарантія зі сплати митних платежів

  Зобов’язання Банку здійснити оплату на користь органу доходів і зборів у розмірі належних до сплати митних платежів у випадку порушення декларантом умов перебування товару у відповідному митному режимі. нарахованих доходів за кредитом.

   

Забезпечення для випуску гарантійної операції:

 • грошові кошти на рахунку покриття;
 • застава майнових прав на депозитні кошти;
 • застава рухомого та/або нерухомого майна;
 • гарантійний інструмент, випущений іншим банком на користь АБ «УКРГАЗБАНК».

АБ «УКРГАЗБАНК» має широку мережу банків-партнерів, що дозволяє забезпечити випуск гарантій/резервних акредитивів міжнародними банками на підставі контргарантіїй АБ «УКРГАЗБАНК» або забезпечити підтвердження резервних акредитивів, випущених АБ «УКРГАЗБАНК». Спеціалісти АБ «УКРГАЗБАНК» допоможуть Вам у підготовці тексту гарантії/резервного акредитива, проекту контракту, який передбачає випуск чи отримання гарантії/резервного акредитива, нададуть необхідні консультації з метою забезпечення максимального захисту Ваших інтересів за контрактом. АБ «УКРГАЗБАНК» також здійснює авізування гарантій/резервних акредитивів інших банків на користь клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» та інших банків, у тому числі підтвердження достовірності та здійснення експертизи текстів гарантій/резервних акредитивів.

З запитаннями та за консультаціями щодо гарантій звертайтесь до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»: Управління документарних операцій (для угод між резидентами та зовнішньоекономічних угод)

Тел.: +38 044 590-49-24

Департамент міжнародного співробітництва(для зовнішньоекономічних угод)

Тел.: +38 044 594-11-63 E-mail: fi@ukrgasbank.com

Тарифи на документарні операції 

Документарне інкасо

Інкасо – банківська операція з документами, в якій банк виступає як посередник між продавцем (експортером) та покупцем (імпортером). Банк отримує документи разом з інструкціями продавця і передає їх покупцю проти здійснення платежу або акцепту переказного векселя.

У яких випадках доцільно використовувати документарне інкасо?

 • існує певний ступінь довіри між покупцем та продавцем, а покупець має реальні наміри здійснити оплату чи акцепт;
 • країна-імпортер не має обмежень щодо імпорту і платежів, а політичні, економічні  і юридичні умови стабільні.

Перевагами документарного інкасо є:

 • простота та низька вартість здійснення операції;
 • передача покупцю документів на товар здійснюється тільки після оплати або акцепту.

Спеціалісти АБ «УКРГАЗБАНК» допоможуть Вам у підготовці та узгодженні проекту контракту, який передбачає розрахунки за допомогою документарного інкасо, та нададуть необхідні консультації з метою забезпечення максимального захисту Ваших інтересів у зовнішньоекономічній угоді. З запитаннями та за консультаціями щодо використання документарного інкасо при здійсненні розрахунків, звертайтесь до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»:

Департамент міжнародного співробітництва

Тел.: +38 044 594-11-63 E-mail: fi@ukrgasbank.com

Тарифи на документарні операції

Торговельне фінансування

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує своїм клієнтам послуги з торговельного фінансування, які дозволяють отримувати кошти для сплати за імпортований товар/послуги/роботи, за ставками нижчими від стандартних кредитних, чи отримати фінансування при експорті товару/послуг/робіт.

Постімпортне фінансування 

Постімпортне фінансування – це кредитування придбання імпортних товарів/послуг/робіт за рахунок кредитних ліній АБ «УКРГАЗБАНК» в іноземних банках. Кредит надається покупцеві шляхом оплати іноземним банком товарів/послуг/робіт проти подання продавцем документів за акредитивом, які повністю відповідають його умовам, та надання покупцеві відстрочки в оплаті за товар/послуги.

Постекспортне фінансування

Постекспортне фінансування – це кредитування експортера, яке здійснюється після відвантаження ним товару і надання до АБ «УКРГАЗБАНК» документів за акредитивом з відстрочкою платежу. Такі документи оплачуються одразу за рахунок коштів АБ «УКРГАЗБАНК», а погашення кредиту здійснюється за рахунок коштів виручки за акредитивом, що надходять по закінченню періоду відстрочки платежу.

Довгострокове фінансування за участю ЕКА

Довгострокове фінансування за участю експортно-кредитного агентства (ЕКА) – це кредитування придбання імпортних товарів/послуг/робіт за рахунок кредитних ліній АБ «УКРГАЗБАНК» в іноземних банках з використанням страхування ЕКА для покриття політичних та економічних ризиків, що дозволяє збільшити термін кредитування. Кредит надається покупцеві шляхом оплати іноземним банком товарів/послуг/робіт проти подання продавцем документів за акредитивом, які повністю відповідають його умовам, та надання покупцеві відстрочки в оплаті за товар/послуги.

З запитаннями та за консультаціями щодо торговельного фінансування звертайтесь до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»:

Департамент міжнародного співробітництва

Тел.: +38 044 594-11-63 E-mail: fi@ukrgasbank.com

Управління документарних операцій

Тел.: +38 044 590-49-24