Кредити на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку (лояльні умови)

Заявка на кредит

Форма кредитування: 

кредит

кошти надаються однією сумою в разовому порядку

Погашення кредиту:

згідно класичного графіку

платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

 • внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»;
 • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
 • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
  за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №___ (номер рахунку 3739 у форматі IBAN для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у:

національній валюті

 

Кредит надається на: придбання нерухомості на вторинному ринку
Забезпечення по кредиту: іпотека об’єкту нерухомого майна, що купується за рахунок кредиту
Дострокове погашення кредиту:  без будь-яких обмежень та штрафних санкцій
Переваги:
 • привабливі процентні ставки;
 • відсутність будь-яких обмежень, штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;
 • зручний спосіб погашення.
Наслідки при кредитуванні: задоволення своїх споживчих потреб у житловій нерухомості, навіть не маючи повної суми коштів для її придбання.
Канали продажів продукту: відділення АБ «УКРГАЗБАНК», розміщені в усіх регіонах України
Регіональна концентрація: усі регіони України, крім тимчасово окупованих територій непідконтрольних українській владі

Умови кредитування

Можлива сума кредиту (гривень)

Строк кредитування

Максимальний розмір кредиту

Процентна ставка, % річних

від 10 000,00 до
5 000 000,00 

Від 1 до 20 років

70% від ринкової вартості нерухомості

На перший рік

На наступні 19 років

8,8%
(фіксована)​

UIRD12M+4%
(змінювана)

Що таке UIRD? Це український індекс депозитних ставок, що розраховується компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з НБУ. Розрахунок проводиться на основі номінальних ставок депозитів фізичних осіб, які  пропонують основні учасники ринку. UIRD публікується тут.
Для обрахунку орієнтовної загальної вартості кредиту умовно приймається розмір UIRD12M, який був встановлений (опублікований) станом на
перший банківський день попереднього місяця.
Ставка UIRD 12М, яка використовується для розрахунку плаваючої ставки за іпотечним кредитом в лютому 2022 року становить 8,98%

Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)

Платежі за надані супутні послуги на користь Банку:
Комісія за надання кредиту одноразово 0,99% від суми кредиту
Видача/переказ коштів з поточного рахунку щоразу при здійсненні операції

Видача готівкою кредитних коштів з поточного рахунку: 0,7% від суми кредиту /

Переказ кредитних коштів з поточного рахунку:

 • 0,5% від суми кредиту (max. 300 грн) - на інші рахунки в АБ "УКРГАЗБАНК";
 • 1,0% від суми кредиту (max. 500 грн) - на рахунки в інших банках

Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

одноразово

1% від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу

ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оцінка заставного майна здійснюється акредитованим у Банку  суб’єктом оціночної діяльності

одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності

 • Квартири – з 2 950,00 грн.
 • Житлові будинки/домоволодіння – з 5 300,00 грн.

ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Страхування особисто Позичальника щорічно орієнтовний середній тариф – 0,8%  від залишку кредиту
Страхування предмету іпотеки щорічно орієнтовний середній тариф – 0,3% від вартості предмету іпотеки 

ПОСЛУГИ НОТАРІУСА

Оформлення договору забезпечення одноразово та додатково при необхідності – орієнтовна вартість 10 090 грн 
Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно одноразово, після повного виконання зобов'язань за кредитом – орієнтовна вартість 3 430 грн.
ДОДАТКОВІ УМОВИ
Кредит видається транзаційно-активним клієнтам, які на дату видачі кредиту мають оформлену хоча б одну преміальну карту (Platinum, VISA Signature, Mastercard World Elite, Visa Infinite) та щомісячно протягом останнього року до видачі кредиту проводять безготівкові покупки з карт банку на суму, більшу 5 000 грн., або  з дати отримання кредиту щомісячно протягом трьох місяців проводять безготівкові покупки з карт банку на суму, більшу 10 000 грн.

Тарифи по кредитним операціям

Істотні характеристики та калькулятор:

Житло в кредит вторинний ринок (лояльні умови)

Калькулятор "Житло в кредит вторинний ринок (лояльні умови)"

Типові договори:

Типовий кредитний договір «Житло в кредит» (вторинний ринок) зі змінювальною процентною ставкою

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.