«ЕКО-депозит»
(виплата процентів в кінці строку, авто пролонгація, поповнення)

«ЕКО-депозит»
(виплата процентів щомісячно, авто пролонгація, поповнення)

 

Гривня

1-3 міс 6,5%
3-6 міс 9,0% 8,7%
6-9 міс 7,0% 6,7%
9-12 міс 7,0% 6,7%
12-18 міс 7,0% 6,7%
18-24 міс 5,0% 4,7%
 

Долари США

1-3 міс 1,25%
3-6 міс 1,25% 0,75%
6-9 міс 1,25% 0,75%
9-12 міс 2,0% 1,5%
12-18 міс 2,25% 1,75%
18-24 міс 2,25% 1,75%
 

Євро

1-3 міс 0,5%
3-6 міс 0,5% 0,1%
6-9 міс 0,75% 0,25%
9-12 міс 1,25% 0,75%
12-18 міс 1,5% 1,0%
18-24 міс 0,75% 0,25%

Умови депозиту

 
Сума мінімального початкового вкладу на депозит в день оформлення депозиту

 1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

 1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

Умова пролонгації

Передбачено.

Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів Вкладник не звернувся до відділення банку або не повідомив про намір повернути депозит за телефоном Контакт-центру, депозит вважається щоразу продовженим на аналогічну до попереднього строку депозиту кількість календарних днів. При продовженні строку зберігання коштів розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку зберігання коштів, для відповідного виду депозитного вкладу та строку.  Строк депозиту може продовжуватись неодноразово.

Нарахування процентів Проценти нараховуються не пізніше останнього банківського дня кожного календарного місяця, в день закінчення строку зберігання коштів та в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів
Сплата процентів

В кінці строку зберігання коштів, або в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок)  Вкладника, відкритий в АБ “УКРГАЗБАНК”.

Щомісячно перераховуються на поточний або поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок) Вкладника, відкритий в  АБ “УКРГАЗБАНК”. Проценти нараховані на дату повернення депозиту перераховуються на картковий або поточний рахунок

Поповнення депозиту

Дозволяється  поповнення  депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 93 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів

Мінімальна сума поповнення

500 грн./50 дол./50 євро

  500 грн./50 дол./50 євро

Максимальна сума поповнення (зміни з 10.08.2020) Протягом календарного місяця сума поповнення не може перевищувати розмір початкової суми депозиту, розміщеної в день оформлення депозиту/пролонгації депозиту. Детальніше
Повернення суми депозиту в день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів

Шляхом перерахування на поточний рахунок операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів в  АБ “УКРГАЗБАНК”

Дострокове повернення частини/всієї суми депозиту

Не передбачене

Інші умови

Кожному Вкладнику відкривається поточний рахунок  операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у валюті вкладу.

Розмір надбавок до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб та умови їх застосування*

Надбавки до процентних ставок за депозитом в національній валюті

+1,0% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців)
+1,0% річних при автоматичному продовженні депозиту в національній валюті, що початково був розміщений з врахуванням надбавок за суму/за наявність пенсійного або зарплатного рахунку  на новий строк**​
+0,6% річних при розміщенні вкладів для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати або для виплати пенсій​ в АБ «УКРГАЗБАНК»  та наявності цільових зарахувань на такі рахунки не пізніше ніж за 45 календарних днів до дати відкриття депозиту​​

Надбавки до процентних ставок за депозитом в дол.США та євро

+0,5% річних до вкладів в євро на суму від 20 тис. доларів США / 10 тис. євро, на строк  від 93 днів до 730 днів (від 3 до 24 місяців)
+0,5% річних при автоматичному продовженні депозиту в дол.США та євро, що початково був  розміщений з врахуванням надбавок за суму/за наявність пенсійного або зарплатного рахунку  на новий строк**
+0,25% річних при розміщенні вкладів в дол. США та євро для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати​​ або для виплати пенсій в АБ «УКРГАЗБАНК» та наявності цільових зарахувань на такі рахунки не пізніше ніж за 45 календарних днів до дати відкриття депозиту​

* - надбавки до процентних ставок не сумуються
 

Правила відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК»

Типовий депозитний договір

Істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)