Прибуткова 7-ка

Заява на відкриття депозитного рахунку

  Гривня

Долар США

Євро

7 днів

13,5%

3,5%

2,25%

Сума мінімального початкового вкладу на депозит в день оформлення депозиту

1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

Умова пролонгації

Передбачено.
Якщо не пізніше 2 (другого) банківського дня до дня закінчення строку зберігання депозиту Вкладник не звернувся до відділення банку або не повідомив про намір повернути депозит за телефоном Контакт-центру, депозит вважається щоразу продовженим на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів. При продовженні строку зберігання коштів розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку зберігання коштів, для відповідного виду депозитного вкладу та строку. Процентна ставка на продовжений строк зберігання коштів встановлюється з першого дня продовженого строку зберігання коштів. Строк розміщення депозиту може продовжуватись неодноразово.

Сплата процентів

В кінці строку розміщення депозиту та в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів перераховуються на поточний рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” або виплачуються готівкою з каси банку за письмовою заявою Вкладника.

Якщо Вкладник подав до Банку заяву про повернення депозиту та нарахованих процентів шляхом  видачі готівки з каси Банку, але не звернувся до Банку у день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів, грошові кошти перераховуються на поточний рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” на наступний банківський день після дня закінчення строку зберігання коштів/ дня закінчення продовженого строку зберігання коштів

Поповнення депозиту

Не дозволяється

Повернення суми депозиту в день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів

Шляхом видачі готівки з каси банку або шляхом перерахування на поточний рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” у разі повідомлення Вкладника про намір повернення депозиту та нарахованих процентів. 
Якщо Вкладник не звернувся до банку з наміром повернути депозит не пізніше 2 (другого) банківського дня до дня закінчення строку зберігання коштів/продовженого строку зберігання коштів, депозит вважається щоразу продовженим на аналогічну до попереднього строку зберігання коштів кількість календарних днів.
Якщо Вкладник подав до Банку заяву про повернення депозиту та нарахованих процентів шляхом  видачі готівки з каси Банку, але не звернувся до Банку у день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів для отримання коштів,  грошові кошти перераховуються на поточний рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” на наступний банківський день після дня закінчення строку зберігання коштів

Достроковеповернення частини/всієї суми депозиту

Не дозволяється.

Інші умови

Кожному Вкладнику відкривається поточний рахунок у валюті вкладу.

Розмір надбавок до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб та умови їх застосування


Для клієнтів, які розміщують кошти від 500 тис. грн. або 20 тис. доларів США/євро

+ 0,5 % річних

до вкладів у національній валюті на суму від 500 тис. грн. при розміщенні  на строк від 32 днів (від 1 місяця)

+0,25 % річних

до вкладів в іноземній валюті на суму від 20 тис. доларів США або євро, при розміщенні на строк від 32 днів (від 1 місяця)


Для клієнтів, які розміщують кошти від 200 тис. грн або 10 тис. доларів США/євро

+ 0,2 % річних

до вкладів у національній валюті на суму від 200 тис. грн. при розміщенні  на строк від 32 днів (від 1  місяця)

+0,1 % річних

до вкладів в іноземній валюті на суму від 10 тис. доларів США або євро, при розміщенні на строк від 32 днів (від 1  місяця) 

Для клієнтів, які отримали виплати гарантованих сум відшкодувань за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в 
АБ «УКРГАЗБАНК»

+ 0,5 % річних

до вкладів у національній валюті при розміщенні  на строк від 32 днів (від 1  місяця) протягом 90 днів з дати отримання виплат​

+ 0,25 % річних

до вкладів в іноземній валюті при розміщенні на строк від 32 днів (від 1  місяця) протягом 90 днів з дати отримання виплат 

Для пенсіонерів та одержувачів соціальних виплат від Пенсійного фонду України

+0,3 %річних

до вкладів у національній валюті строком від 93 днів (від 3 місяців)  для власників карткових рахунків, відкритих у АБ «УКРГАЗБАНК» для отримання пенсій та допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України

Для клієнтів, які є власниками ДРАЙВ-Пакетів відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»

+0,2 %річних

до вкладів у національній валюті для власників пакету Престиж ДРАЙВ

+0,3 %річних 
+0,1 %річних

до вкладів у національній валюті для власників пакету Преміум ДРАЙВ
до вкладів в іноземній валюті для власників пакету Преміум ДРАЙВ

+0,5 % річних
+0,25 % річних

до вкладів у національній валюті для власників пакету Люкс ДРАЙВ або Вояж ДРАЙВ
до вкладів в іноземній валюті для власників пакету Люкс ДРАЙВ або Вояж ДРАЙВ

** - надбавки до процентних ставок не сумуються.

Депозитний договір