Сотрудничество

АБ «УКРГАЗБАНК» веде активну співпрацю з рядом установ, організацій та налагоджує зв’язки з окремими агентами для збільшення обсягів продажів банківських продуктів через альтернативні канали продажів та партнерську мережу Банка. Співпраця з даними організаціями слугує обопільному розвитку клієнтських баз, а також підвищенню рівня обслуговування спільних клієнтів.

Серед партнерів АБ «УКРГАЗБАНК» – страхові компанії, будівельні організації, управителі фондів фінансування будівництва, автосалони, рієлтори та компанії-посередники, які працюють у сфері іпотечного брокеріджу та кредитного консалтингу.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.