Інвестиції

Фізична особа-резидент має можливість розмістити кошти на власному рахунку за межами України, здійснити інвестицію за кордон (в будь-яке майно, у тому числі основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні), здійснити переказ іноземної валюти за договором страхування життя на підставі е-ліцензії. 

Е-ліцензія - індивідуальна ліцензія в електронній формі, що видається Національним банком фізичній особі для здійснення валютної операції.

Протягом календарного року можливо провести на підставі виданих е-ліцензій валютні операції на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 50 000 доларів США включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату видачі відповідної е-ліцензії).

Для одержання е-ліцензії необхідно відкрити/мати власний рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК» та подати до банку такі документи (інформацію):

 1. заяву про видачу е-ліцензії;
 2. документи (інформацію), на підставі яких (якої) можливо з'ясувати наявність джерел походження коштів, у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії.

  Такими документами (інформацією) можуть бути:

  • податкові декларації про майновий стан і доходи;
  • податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про їх отримання,
  • довідки (відомості) контролюючого органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків
  • інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупці;
  • договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна;
  • інші документи, які підтверджують джерела походження коштів заявника.

  Джерелом походження коштів, у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, може бути:

  • заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв'язку з трудовими відносинами
  • доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності
  • доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
  • інвестиційний прибуток
  • успадковані кошти
  • інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів)
   
 3. оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України [договір (контракт), рахунок (інвойс) та/або інший (і) документ(и), що використовуються в міжнародній практиці].