Довгострокова перспектива

Максимально дохідний депозит з фіксованою процентною ставкою на повний річний період дії вкладу

Замовити консультацію

 

Строк депозиту від 366 (367) днів до 10 років
Валюта депозиту

гривня, долар США, євро

Мінімальна сума депозиту

1 000 гривень, 100 доларів США,  100 євро

Максимальна сума депозиту

не обмежена

Сплата процентів

щомісячно або в кінці кожного річного періоду

Капіталізація процентів

можлива за умови зниження процентної ставки

Поповнення депозиту дозволяється не пізніше ніж за 61 календарний день (включно) до закінчення строку розміщення депозиту
Пролонгація договору

дозволяється

ЕКО-НАДБАВКА

+ 0,50 % у національній валюті

Розмір процентних ставок

Період UAH USD EUR
Повний річний період* 6,5% 0,25% 0,25%
* Повним річним періодом слід вважати 365 (366) календарних дня (включно)

Договір

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.