Торговельне фінансування

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує своїм клієнтам послуги з торговельного фінансування, які дозволяють отримувати кошти для сплати за імпортований товар/послуги/роботи, за ставками нижчими від стандартних кредитних, чи отримати фінансування при експорті товару/послуг/робіт.

Постімпортне фінансування 

Постімпортне фінансування – це кредитування придбання імпортних товарів/послуг/робіт за рахунок кредитних ліній АБ «УКРГАЗБАНК» в іноземних банках. Кредит надається покупцеві шляхом оплати іноземним банком товарів/послуг/робіт проти подання іноземним продавцем документів за акредитивом, які повністю відповідають його умовам, та надання українському покупцеві відстрочки в оплаті за товар/послуги. Таким чином продавець отримує оплату по факту відвантаження/надання документів, а покупець отримує відстрочку платежу на строк 3-6-9-12-24 місяці, за рахунок торговельного фінансування від АБ «УКРГАЗБАНК».

Передекспортне фінансування

Передекспортне фінансування – це кредитування експортера, яке здійснюється до або після відвантаження ним товару і надання до АБ «УКРГАЗБАНК» експортного контракту або документів за акредитивом з відстрочкою платежу.

При наданні заявки на фінансування експортного контракту український експортер отримуватиме короткостроковий кредит з метою виконання зобов'язань за експортним контрактом. Погашення кредиту здійснюється за рахунок коштів виручки за експортним контрактом, що надходять на рахунок українськго еспортера в АБ «УКРГАЗБАНК».

При наданні заявки на фінансування експортного контракту з оплатою через акредитив АБ «УКРГАЗБАНК» оплачує документи по акредитиву по факту їх надання, а погашення кредиту здійснюється за рахунок коштів виручки за акредитивом, що надходять по закінченню періоду відстрочки платежу.

Глобальна програма торгового фінансування МФК (IFC Global Trade Finance Program)

У вересні 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався до  Глобальної програми торгового фінансування Міжнародної Фінансової Корпорації (МФК).

Участь у цій Програмі дає можливість АБ «УКРГАЗБАНК» збільшити обсяг та зменшити вартість торговельних операцій клієнтів, подовжити строки погашення зобов’язань за цими операціями та пропонувати клієнтам конкурентні цінові умови.

У межах Глобальної програми торговельного фінансування МФК надає свої гарантії  на користь підтверджуючих банків у понад 100 країнах світу для підтримки всіх або частини зобов’язань за гарантіями та акредитивами, випущеними АБ «УКРГАЗБАНК» для своїх клієнтів.

Програма підтримки торгівлі ЄБРР (EBRD Trade Facilitation Program)

У липні 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався до  Програми підтримки торгівлі Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

Участь у цій Програмі дає можливість АБ «УКРГАЗБАНК» збільшити обсяг та зменшити вартість торговельних операцій клієнтів, подовжити строки погашення зобов’язань за цими операціями та пропонувати клієнтам конкурентні цінові умови.

У межах Програми підтримки торгівлі ЄБРР надає не тільки свої гарантії  на користь підтверджуючих банків у понад 100 країнах світу для підтримки всіх або частини зобов’язань за гарантіями та акредитивами, випущеними АБ «УКРГАЗБАНК» для своїх клієнтів, а також ЄБРР надає кредитні кошти у доларах США та євро через АБ «УКРГАЗБАНК» для підтримки зовнішньоторговельних операцій клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК».

Довгострокове фінансування за участю ЕКА

Довгострокове фінансування за участю експортно-кредитного агентства (ЕКА) – це кредитування придбання імпортних товарів/послуг/робіт за рахунок кредитних ліній АБ «УКРГАЗБАНК» в іноземних банках з використанням страхування ЕКА для покриття політичних та економічних ризиків, що дозволяє збільшити термін кредитування до 5-7 років. Кредит надається покупцеві шляхом оплати іноземним банком товарів/послуг/робіт проти подання продавцем документів за акредитивом, які повністю відповідають його умовам, та надання покупцеві відстрочки в оплаті за товар/послуги.

Станом на сьогодні АБ «УКРГАЗБАНК» співпрацює з такими іноземними ЕКА: Sinosure (Китай), USExim (США), TurkExim (Туреччина), SACE (Італія), OeKB (Австрія), KUKE (Польща) та іншими.

З запитаннями та за консультаціями щодо торговельного фінансування звертайтесь до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»:

Департамент структурованого торговельного фінансування
Тел.: +38 044 590-49-24 
E-mail: stf@ukrgasbank.com

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.