Особлива інформація емітента цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Повідомлення про суттєві події

Відомості про зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 19.01.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 09.02.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 04.03.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 03.04.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 06.05.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 03.06.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 06.08.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 07.09.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 06.10.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 06.11.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 04.12.2009

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 15.01.2010

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ 'УКРГАЗБАНК' 05.02.2010

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття Публічного акціонерного товариства АБ “УКРГАЗБАНК” 05.03.2010

Відомості про зміну власників акцій

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Відомості про рішення АБ «УКРГАЗБАНК» про утворення, припинення його філій, представництв

Відомості про рішення емітента щодо припинення діяльності філій Публічного акціонерного товариства АБ «УКРГАЗБАНК» від 14.11.2011

Відомості про рішення емітента щодо припинення діяльності філій Публічного акціонерного товариства АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.07.2011

Відомості про рішення емітента щодо припинення діяльності філій Публічного акціонерного товариства АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.04.2011

Відомості про рішення емітента щодо припинення діяльності філій Публічного акціонерного товариства АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.09.2010

Відомості про рішення АБ «УКРГАЗБАНК» про утворення, припинення його філій, представництв від 14.05.2010

Відомості про рішення АБ «УКРГАЗБАНК» про утворення, припинення його філій, представництв від 03.02.2011 (Херсон)

Відомості про рішення АБ «УКРГАЗБАНК» про утворення, припинення його філій, представництв від 12.03.2011 (Харків)

Відомості про рішення АБ «УКРГАЗБАНК» про утворення, припинення його філій, представництв від 07.04.2011 (Ужгород)

Відомості про рішення АБ «УКРГАЗБАНК» про утворення, припинення його філій, представництв від 20.04.2011 (Львів)

Відомості про рішення АБ «УКРГАЗБАНК» про утворення, припинення його філій, представництв від 15.06.2011 (Донецьк,Суми)

Відомості про рішення АБ «УКРГАЗБАНК» про утворення, припинення його філій, представництв від 01.09.2011 (Полтавська)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.