«Фінансування інвестиційних еко-проектів»

Цільове спрямування

Фінансування/рефінансування  інвестпроектів з використанням відновлювальних джерел енергії:

  • Сонце (СЕС)
  • Вітер (ВЕС)
  • Гідроенергія (ГЕС)
  • Геотермальні (ТЕС)
  • Енергія біомаси (ТЕС/ТЕЦ/Котельні)
  • Енергія біогазів

Вид операції

кредит, невідновлювальна кредитна лінія

Валюта

гривня, долар США, Євро

Власний внесок

від 30% (підтвердження понесених витрат на момент розгляду кредитної заявки)

Розмір кредиту

до 70% CAPEX (з ПДВ)

Строк кредитування до 7 років , але не більше строку окупності проекту згідно з ТЕО/бізнес-планом
Процентна ставка

Змінювана процентна ставка:
UIRD12m+ маржа банку де UIRD12m - Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, маржа банку - встановлюється рішенням Кредитної ради банку

Забезпечення

  • застава об'єкту фінансування за проектом;
  • застава майнових прав на об'єкт інвестування (до введення в експлуатацію об'єкта інвестування);
  • Інші види застави (коефіцієнт покриття 1:1);
  • порука керівника та/або засновників, що володіють не менше ніж 50% в статутному капіталі Позичальника.
Пільговий період (grace period) Можливий по сплаті основної суми боргу до моменту введення об'єкту інвестування в експлуатацію

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку у Вашому місті​

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.