Придбання нового обладнання/устаткування для бізнесу

Умова

Значення

Цільове спрямування кредиту

Придбання обладнання/устаткування

Власний внесок

від 30 % від ринкової (справедливої) вартості обладнання/устаткування (з урахуванням ПДВ) - для виробничого обладнання/устаткування іноземного виробництва (крім країн СНД та Китаю),
від 40 % від ринкової (справедливої) вартості обладнання/устаткування (з урахуванням ПДВ) - для іншого обладнання/устаткування

Вид операції

Кредит, невідновлювальна відклична кредитна лінія

Термін кредитування

- до 5 років для придбання виробничого обладнання/устаткування іноземного виробництва (крім країн СНД та Китаю);
- до 3 років для іншого обладнання , але не більше періоду окупності  такого обладнання (проекту). 

Валюта кредитної операції

Гривня

Забезпечення

Застава обладнання/устаткування, яке придбається за рахунок кредитних коштів. поруки керівника та/або засновників, що володіють не менше ніж 50 процентами в статутному капіталі Позичальника

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку у Вашому місті

ЕКО кредити на придбання обладнання

Цілі кредитування -    заміни обладнання новим з скороченням споживання природних ресурсів більше ніж на 20%;
-    заміни обладнання новим зі зменшенням викидів СО2 більше ніж на 20%; 
-    придбання енергоефективного обладнання;
-    придбання обладнання, яке передбачає використання вторинної сировини;
-    придбання обладнання для використання відновлюваних джерел енергії (вітряних парків, сонячних парків, гідроелектростанцій);
-    встановлення систем крапельного зрошення;
-    придбання обладнання по виготовленню пелет;
-    придбання іншого обладнання, впровадження якого призведе до прямого або опосередкованого захисту довкілля, зменшення споживання природних ресурсів / енергозбереження.
Процентна ставка зменшена на 1 п.п. від встановленої базової ставки