Депозити

 • New! «Акційний рахунок» для нових клієнтів сегменту корпоративного бізнесу. Відтепер відкриття мультивалютного поточного рахунку БЕЗКОШТОВНО.

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує широкий спектр депозитних продуктів, що задовольнять усі потреби Клієнтів:

Генеральний депозитний договір

Це гнучкий депозит, що дозволяє розміщувати необмежену кількість строкових депозитів (траншів) з різними умовами (сума, строк, процентна ставка, інше) в рамках одного Генерального депозитного договору, що дає можливість клієнту здійснювати планування власних фінансових потоків.

Корпоративний овернайт

Депозит розрахований на клієнтів сегменту корпоративного бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в Банку на кінець операційного дня.

Основні переваги депозиту:

 • Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.
 • Отримання додаткового доходу.
 • Оперативність розміщення грошових коштів на депозит (розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укладення з Банком додаткової угоди)

«Стандарт»

Класичний депозит без права поповнення та зняття коштів зі сплатою відсотків щомісячно або в кінці строку договору. Депозит орієнтований перш за все на клієнтів, які мають чітко визначену суму тимчасово вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є отримання максимально можливої доходності. Користується великою популярністю у зв’язку з конкурентною відсотковою ставкою та можливістю капіталізації відсотків.

Основні переваги депозиту:

 • Висока доходність
 • Капіталізація відсотків – сплата відсотків на відсотки дозволить примножувати Ваш дохід кожного місяця
 • Можливість самостійного визначення схеми сплати відсотків (щомісячно або в кінці строку договору)

«Золотий стандарт» 

 

Депозит в банківському золоті з правом поповнення. Надійно збереже Ваші кошти та захистить їх від інфляції. Крім того Ви маєте можливість одержати додатковий прибуток за рахунок зростання ціни на золото. Депозит може використовуватись як ліквідна застава для одержання кредиту.

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує найвигідніші умови по «золотому депозиту» на банківському ринку.

Основні переваги депозиту:

 • Надійний захист коштів від інфляції
 • Можливість отримання додаткового прибутку за рахунок зростання ціни на золото
 • Конкурентна відсоткова ставка
 • Можливість поповнення депозиту
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.