Корпоративний овернайт

Строковий Депозит «Корпоративний овернайт»

Депозит розрахований на клієнтів сегменту корпоративного бізнесу, у яких залишаються кошти на поточному рахунку в Банку на кінець операційного дня.
Основні переваги депозиту:

  • Знаходження коштів Клієнта в постійному обороті.
  • Отримання додаткового доходу.
  • Оперативність розміщення грошових коштів на депозит (розміщення кожного траншу депозиту не вимагає укладення з Банком додаткової угоди)
Основні параметри депозиту
Строк розміщення депозиту

На строк, що не перевищує 1 (один) банківський день (без урахування неробочих (вихідних або святкових днів), а саме:

  • при розміщенні в будь-який банківський день, крім п‘ятниці  – з кінця операційного банківського дня Банку до 11-00 (одинадцять годин 00 хвилин за київським часом) наступного банківського дня;
  • при розміщенні в п‘ятницю (на вихідні дні) – з кінця операційного банківського дня п‘ятниці до 11-00 (одинадцять годин 00 хвилин за київським часом)  понеділка;
  • при розміщенні на святкові дні – з кінця операційного банківського дня, який передує святковому дню до 11-00 (одинадцять годин 00 хвилин за київським часом)  першого банківського дня, наступного за святковим днем, (далі за текстом – депозит).
Строк розміщення депозиту - з дня фактичного надходження коштів на депозитний рахунок по день (банківський) повернення депозиту
Строк укладання Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт» На строк 365 (366) календарних днів.
Валюта депозиту Гривня
Долар США
Євро
Мінімальна сума депозиту 1 000 000 гривень,
50 000 доларів США, 
50 000 євро
Максимальна сума депозиту Необмежена.
Розмір  процентної ставки

Встановлюється щоденно (кожного банківського дня) до 10:00 годин департаментом казначейських операцій та залежить від ціни ресурсів на міжбанківському ринку України на день залучення коштів на депозит.

Сплата процентів В кінці строку розміщення депозиту не пізніше 11-00 (одинадцять годин 00 хвилин) за київським часом наступного банківського дня за днем розміщення депозиту шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника без надання Вкладником відповідного платіжного доручення на перерахування грошових коштів.
Капіталізація процентів Не дозволяється.
Поповнення депозиту Не дозволяється.
Дострокове розірвання Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт»

Дозволяється виключно при відсутності активного (діючого) траншу.

Кожна із сторін має право відмовитись від виконання Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт», направивши іншій стороні повідомлення в письмовій формі за 15 банківських днів до дати розірвання.
Пролонгація Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт» Дозволяється  шляхом укладання додаткової угоди до Генерального договору про розміщення грошових коштів на строковий депозит «Корпоративний овернайт» (на пролонгацію строку дії Генерального договору) на умовах, що діють на момент її укладання.

Розмір процентних ставок

Інформацію щодо розміру процентних ставок можна отримати за телефоном найближчого відділення Банку або телефоном цілодобової клієнтської підтримки: 0 800 309 000 (безкоштовно в межах України).