Суб’єктам оціночної діяльності

З 27.04.2017 року діє Положення про порядок акредитації партнерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Згідно вимог даного положення суб’єкти оціночної діяльності (СОД), які мають намір співпрацювати з АБ«УКРГАЗБАНК» з метою здійснення оцінки майна, повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

А) Практична діяльність на ринку незалежної оцінки не менше 2-х років.
Б) Наявність у СОД сертифіката Фонду державного майна України (ФДМУ) із спеціалізацією в межах напрямів оцінки*:
 • оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок;
 • оцінка машин і обладнання;
 • оцінка дорожніх транспортних засобів;
 • оцінка літальних апаратів;
 • оцінка судноплавних засобів;
 • оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літаючих апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність;
 • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності)
 • оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

В) Наявність у СОД ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах на виконання землеоціночних робіт(необхідна у випадку акредитації по даному виду оцінки).

Невідповідність СОД, який має намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК», хоча б одній з вищевикладених загальних кваліфікаційних вимог є підставою для відмови у акредитації такого СОД в Банку.

СОД, які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, подають до Департаменту з питань взаємодії з небанківськими установами АБ «УКРГАЗБАНК» лист-анкету про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

 1. Нотаріально завірені копії сертифікату ФДМУ та ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах на виконання землеоціночних робіт.
 2. Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтва про підвищення кваліфікації оцінювачів, які працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності.
 3. Приклади звітів незалежної оцінки (в паперовому вигляді) за тими напрямами оцінки, по яких СОД має намір отримати акредитацію у Банку із обов’язковим зазначенням досвіду роботи по кожному з напрямів оцінки:
 • оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок,
 • оцінка машин і обладнання,
 • оцінка дорожніх транспортних засобів,
 • оцінка літальних апаратів,
 • оцінка судноплавних засобів,
 • оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літаючих апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність,
 • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності),
 • оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 1. Ціни та терміни виконання робіт із незалежної оцінки майна, майнових прав, затверджені суб’єктом оціночної діяльності.
 2. Нотаріально завірені копії установчих документів.
 3. Копія довідки про прийняття на облік платника податків (форма №4-ОПП);
 4. Копія протоколу (наказу) про призначення керівника.
 5. Копія паспорту та ідентифікаційного коду керівника.
 6. Банківські реквізити СОД.
 7. Інформація про філіальну мережу.
 8. Інформація про банків-партнерів.

Інші документи, що можуть бути затребувані Банком.

Зазначені у пунктах 1 – 8 документи повинні бути на друкованих носіях, завірені належним чином та сформовані у одну папку-швидкозшивач, а також надані в електронному вигляді (скановані копії) на CD-дисках.

Подача СОД неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, зазначених у пункті 1-8 є підставою для відмови у акредитації такого СОД у Банку.

Документи, надані в Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.

* Наявність сертифікатів необхідна за тими напрямами оцінки, по яких СОД має намір отримати акредитацію у АБ«УКРГАЗБАНК».