Експортні операції

Експорт - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Для проведення експортної операції необхідно відкрити/мати поточні рахунки (в національній валюті та в валюті операції) в АБ «УКРГАЗБАНК» та подати до банку такі документи (інформацію):

  1. засвідчена керівником копія договору;
  2. засвідчені керівником копії інвойсів, рахунків, специфікацій на інших документів, які є невід’ємною частиною договору;
  3. акти виконаних робіт, наданих послуг;
  4. інші документи, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними операціями клієнта

Копії документів, що подаються клієнтом до банку (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються клієнтом (уповноваженою ним особою).

Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом клієнта.

Банки мають право вимагати від клієнта перекладу на українську мову договорів з нерезидентами, які складені іноземною мовою, та інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними операціями клієнтів.

По експортному договору (поставка продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг) банк здійснює контроль за строками розрахунків за кожним фактом здійснення поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг.

Банк знімає експортну операцію клієнта (резидента) з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок клієнта.

Додатковою підставою для зняття експортної операції з контролю, крім зарахування виручки, може бути:

  • повідомлення інших банків, про зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок резидента, що відкритий у цьому банку;
  • повідомлення податкового органу, надіслане банку, про те, що немає порушень законодавчо встановлених строків розрахунків