Фінансовий лізинг для корпоративних клієнтів

УКРГАЗБАНК пропонує придбання на замовлення Клієнта (Лізингоодержувача) майна та його подальшу передачу у користування на визначений строк із наступним переходом права власності на нього.

Переваги фінансового лізингу:​

  • можливо придбати будь-які основні засоби, окрім землі та цілісних майнових комплексів;
  • предмет лізингу знаходиться на балансі Лізингоодержувача, завдяки чому збільшується балансова вартість основних фондів;
  • предмет лізингу амортизується, всі комісії відносяться на валові витрати;
  • при отриманні предмета лізингу в користування у Лізингоодержувача виникає податковий кредит на  загальну його вартість;
  • предмет лізингу не може бути об’єктом податкової застави, на нього не розповсюджуються права кредиторів;  .
  • врегулювання страхових випадків із страховою компанією здійснює Лізингодавець.
Вид операції Фінансовий лізинг
Валюта операції гривня
Строк операції від 13 до 60 місяців
Авансовий платіж
(мінімальний)
від 20% ринкової вартості об`єкту лізингу з ПДВ
Об’єкт лізингу нові сільськогосподарська техніка, обладнання,
спецтехніка, залізничні вагони, комерційний транспорт  (в т.ч легкові авто)
Комісія 1% але не менше 1000,00 грн.
Сплачується одноразово
Забезпечення Об’єкт лізингу, порука
Періодичність Лізингових платежів* щомісячно (рівними частинами або індивідуальний графік)
Перехід права власності на об’єкт лізингу Відбувається на підставі договору викупу, який  укладається окремо.
Викупна вартість сплачується в день останнього платежу за договором фінансового лізингу.

Консультації щодо лізингових програм: leasing@ukrgasbank.com

*Лізинговий платіж включає  відшкодування вартості Об’єкту лізингу та проценти/комісії Лізингодавця.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.