Тарифи

Витяг з Тарифів по операціях з цінними паперами

Назва операції (вид послуги)

Розмір плати (тариф)*, грн.

1. Послуги брокера

1.1. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)

0,05 % від суми купівлі-продажу але не менше 1000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,1 % від суми купівлі-продажу але не менше 2000,00 грн. (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.2. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)

0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше  5000,00 грн.

1.3. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)

0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,4 % від суми купівлі-продажу, але не менше 4000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.4 Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)

0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 5000,00 грн.

1.5. Купівля-продаж за дорученням клієнта пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)***

0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 10000,00 грн.

1.7. Купівля-продаж за дорученням клієнта  цільових облігацій (без ПДВ)

0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше 1000,00 грн. та не більше  5000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн. та не більше  10000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.9. Послуги брокера, пов’язані з кліринговим субрахунком клієнта (за умови відокремленого обліку зобов’язань та/або прав клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів):
1.9.1. Відкриття клірингового субрахунку клієнта в ПАТ «Розрахунковий центр», (без ПДВ)*** 300,00 грн.

2. Організація реєстрації випуску акцій (в тому числі IPO)

2.1. Організація реєстрації випуску акцій

2 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (за домовленістю сторін)

3. Організація випуску та розміщення облігацій підприємств (андеррайтинг)

3.1. Послуги фінансового консультанта

2 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (за домовленістю сторін)

3.2. Організація реєстрації випуску корпоративних облігацій та проспекту емісії корпоративних облігацій

- приватне (закрите) розміщення

2 000,00 грн. – 150 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ)  (за домовленістю сторін)

- публічне (відкрите) розміщення

2 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (за домовленістю сторін)

3.3. Підтримка ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера)

0,5 % від суми купівлі - продажу  (в т.ч. ПДВ) + додаткові витрати, але не менше 2000 грн. в місяць  (в т.ч. ПДВ) + додаткові витрати, що несе банк при виконанні доручення

3.4. Розміщення корпоративних облігацій на ринку (послуги андеррайтингу)

без гарантії розміщення, в т.ч. у комплексі з послугами:

  • фінансового консультанта, та/ або
  • з організації реєстрації випуску корпоративних облігацій та проспекту емісії корпоративних облігацій, та/ або
  • з підтримки ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера), (без ПДВ)

0,1 – 10 % від номінальної вартості розміщених облігацій або від суми, на яку розміщено облігації

(за домовленістю сторін)

з гарантією розміщення, в т.ч. у комплексі з послугами:

  • фінансового консультанта, та/ або
  • з організації реєстрації випуску корпоративних облігацій та проспекту емісії корпоративних облігацій, та/ або
  • з підтримки ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера), (без ПДВ)

0,1 – 10 % від номінальної вартості розміщених облігацій або від суми, на яку розміщено облігації

+

0,5 – 10 % від номінальної вартості облігацій, щодо яких надано гарантію розміщення (за домовленістю сторін)

4. Організація випуску та розміщення муніципальних облігацій (андеррайтинг)

Комплекс послуг, їх вартість та порядок сплати визначаються в залежності від умов тендеру/конкурсу на підставі окремого рішення колегіального органу банку.

5. Операції з інститутами спільного інвестування (ІСІ)​

5.1. Сприяння розміщенню, продажу та викупу цінних паперів ІСІ через інформування зацікавлених осіб про цінні папери ІСІ з використання мережі відділень банку, в т.ч. розповсюдження рекламних матеріалів стосовно ІСІ

2 083,33 грн.,  крім того  ПДВ- 416,67 грн. Усього 2 500,00 грн.

5.2. Купівля-продаж цінних паперів ІСІ у тому числі продаж на первинному ринку (послуга надається тільки разом з послугою згідно п. 5.1 цих тарифів), (без ПДВ)

0,5 % – 10 % від номінальної вартості купівлі - продажу цінних паперів ІСІ (за домовленістю сторін)

або

0,5 % – 10 % від вартості чистих активів на 1 цінний папір (на день укладання угоди) помноженої на кількість цінних паперів за угодою  (за домовленістю сторін)

5.3. Розповсюдження інформації про діяльність ІСІ та про його цінні папери, інформування всіх зацікавлених осіб про цінні папери ІСІ з використанням мережі відділень банку, в т.ч. розповсюдження рекламних матеріалів, без фактичної купівлі - продажу цінних паперів ІСІ

від 0,5% до 10 % від номінальної вартості розміщених та викуплених цінних паперів ІСІ, що відбулося за сприянням банку, крім того ПДВ (ПДВ нараховується окремо) (за домовленістю сторін)

* Розмір плати (тариф) визначається відповідно до Тарифів по операціях з цінними паперами, затверджених відповідним рішенням колегіального органу АБ «УКРГАЗБАНК», які є чинними  на дату отримання від клієнта Разового замовлення.