Страховим компаніям

 • New! «Акційний рахунок» для нових клієнтів сегменту корпоративного бізнесу. Відтепер відкриття мультивалютного поточного рахунку БЕЗКОШТОВНО.

З 27.04.2017 року діє нове Положення про порядок здійснення акредитації партнерів АБ «УКРГАЗБАНК», яке регламентує проведення АБ «УКРГАЗБАНК» процедури акредитації страхових компаній.

Згідно вимог даного положення страхові компанії, які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК» щодо страхування мають відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

А) Відповідність страхової компанії вимогам Закону України «Про страхування» та інших нормативно-правових актів у сфері страхування.
Б) Відсутність простроченої заборгованості у розрахунках з Державним та місцевими бюджетами та іншими обов’язковими платежами.
В) Наявність у страхової компанії або її попередника, відносно якої страхова компанія є правонаступником, досвіду роботи на страховому ринку не менше 1 (одного) року.

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК», та, на їх думку, відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, викладеним у пунктах 1 – 3, подають до Департаменту з питань взаємодії з небанківськими установами АБ «УКРГАЗБАНК» лист-комерційну пропозицію про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

 1. Загальна інформація про страхову компанію:
 • повна назва, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження (юридична та поштова адреси), орган, який видав свідоцтво про держреєстрацію, реєстраційний номер, дата держреєстрації;
 • досвід роботи (повних років з моменту заснування);
 • чи є компанія чиїмось правонаступником, чи ні;
 • членство в об’єднаннях (співтовариствах);
 • участь в офіційних публічних рейтингах, конкурсах, наявність нагород.
 1. Реєстраційні документи:
 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи в Держфінпослуг;
 • Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • Довідка про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП);
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (на дату найбільш наближену до дати розгляду);
 • Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 1. Ліцензії на впровадження страхування.
 2. Статут зі всіма змінами та доповненнями та довідка про відсутність змін (крім поданих копій) у статуті на дату подання документів.
 3. Аудиторський висновок на останню звітну дату.
 4. Лист від Держфінпослуг стосовно відсутності приписів за останній рік на дату подання документів або наявності таких приписів та їх виконання у повному обсязі.
 5. Звіти про доходи та витрати страховика (з усіма розділами та поясненнями).
 6. Опис програм облігаторного перестрахування, якщо такі є (перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, ємність договору, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касовий, тощо).
 7. Листи підтвердження перестраховиків про наявність договорів облігаторного перестрахування або інший документ, що підтверджує наявність такого договору.
 8. Звітність страховика, яка подається до Держфінпослуг на останню звітну дату та за попередній календарний рік:
 • Додатки 1–7;
 • Баланс (форма №1);
 • Звіт про фінансові результати (форма №2).
 1. Загальна інформація про керівників та засновників (пов’язаних осіб), клієнтів та партнерів страхової компанії:
 • інформація про голову правління (керівника), членів правління та членів наглядової ради (П.І.Б., код ДРФО [індивідуальний податковий номер], громадянство, дата народження, паспортні дані, місце проживання [реєстрації]);
 • склад засновників (назва, код за ЄДРПОУ [для юридичних осіб], П.І.Б., код за ДРФО [для фізичних осіб], частка [%] та розмір [грн.] зареєстрованого й сплаченго кожним внеску);
 • інформація про власників істотної участі (10% і більше статутного капіталу):
  • для юридичних осіб – назва, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, орган, який видав свідоцтво про держреєстрацію, реєстраційний номер, дата держреєстрації; інформація про керівника (П.І.Б., код за ДРФО, громадянство, дата народження, паспортні дані, місце проживання [реєстрації]); інформація про склад засновників (назва, код за ЄДРПОУ [для юридичних осіб], П.І.Б., код за ДРФО [для фізичних осіб], частка [%] та розмір [грн.] зареєстрованого й сплаченго кожним внеску);
  • для фізичних осіб – П.І.Б., код за ДРФО, громадянство, дата народження, паспортні дані, місце проживання(реєстрації);
 • відомості щодо посадових осіб (обов’язково – відомості про головного бухгалтера) та їх повноважень (в т.ч. копії наказів і протоколів про призначення та довіреностей);
 • фізичні особи, які уповноважені діяти від імені страхової компанії (в т.ч. копії наказів і протоколів про призначення та довіреностей);
 • інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об’єднання, членом якого є страхова компанія;
 • інформація, що не містить комерційної чи іншої таємниці, про основних партнерів (контрагентів) страхової компанії: банки, клієнти (страхувальники), перестраховики.
 1. Інформація про наявність філій та представництв.
 2. Інформація про страхові продукти компанії (описи програм страхування за видами).
 3. Звіт про рух грошових коштів.
 4. Звіт про власний капітал.
 5. Чинні правила страхування на визначені види страхування.
 6. Інформація про досвід страхових виплат (оформити окремим документом,-де викласти загальні суми страхових виплат/відшкодувань за кожен з п’яти останніх років діяльності страховика в розрізі видів страхування).
 7. Інші документи на вимогу Департаменту.

Зазначені у пунктах 1 – 18 документи повинні бути на друкованих носіях, завірені належним чином та сформовані у одну папку-швидкозшивач, а також надані в електронному вигляді (скановані копії) на CD-дисках.
Подача Страховою компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, зазначених у пунктах 1 – 18, є підставою для відмови у акредитації такої страхової компанії.

З 09.12.2009 року вступає в силу Положення про порядок здійснення страхових операцій в системі Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «УКРГАЗБАНК», відповідно до якого страхові операції проводитимуться виключно зі страховими компаніями, акредитованими згідно вимог Положення про порядок здійснення акредитації страхових компаній та визначення лімітів відповідальності страховика у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «УКРГАЗБАНК».