Гарантійні операції

Банківська гарантія / Резервний акредитив – це зобов’язання банку, який випустив гарантію/резервний акредитив, виплатити бенефіціару (вигодонабувачу) обумовлену суму у разі порушення принципалом (заявником по гарантії/резервному акредитиву) зобов’язань за контрактом/зобов’язань учасника конкурсних торгів тощо.

У яких випадках доцільно використовувати гарантійну операцію?

 • є сумнів продавця у платоспроможності або можливості покупця сплатити замовлений товар/ послуги/роботи;
 • є сумнів покупця у спроможності або можливості продавця відвантажити товар/надати послуги/виконати роботи, в т.ч. за умови здійснення на його корить попередньої оплати;
 • умови участі у тендері вимагають надання тендерної гарантії/резервного акредитива по тендерному забезпеченню, а у випадку перемоги - гарантії виконання/резервного акредитива по виконанню зобов’язань за контрактом;
 • існують законодавчі вимоги щодо надання гарантій при здійсненні певних видів операцій;
 • є потреба гарантуванні виконання будь-якого іншого зобов’язання.

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує своїм клієнтам наступні види гарантійних операцій:

 1. тендерні гарантія / резервний акредитив по тендерному забезпеченню

  Зобов'язання Банку здійснити платіж на користь організатора конкурсних торгів (замовника), у разі, якщо учасник конкурсних торгів:

  • відкликає або змінює свою пропозицію конкурсних торгів після закінчення строку її подання;
  • не підписує договір про закупівлю (контракт) після оголошення його переможцем конкурсних торгів;
  • не надає необхідного забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю (контракту);
  • не виконує інших зобов’язань учасника, передбачених умовами (документацією) конкурсних торгів.
 2. гарантія платежу / комерційний резервний акредитив

  Зобов'язання Банку здійснити платіж на користь постачальника (виконавця), у разі, якщо покупець (замовник) порушує виконання своїх платіжних зобов’язань за контрактом.

 3. гарантія виконання / резервний акредитив по виконанню

  Зобов'язання Банку здійснити платіж на користь покупця (замовника) у разі, якщо постачальник (виконавець) порушує виконання своїх зобов’язань за контрактом.

 4. гарантія повернення авансового платежу / резервний акредитив по авансовому платежу

  Зобов'язання Банку здійснити платіж на користь бенефіціара, що є покупцем (замовником), у разі, якщо постачальник (виконавець), порушує виконання своїх зобов’язань за контрактом та не повертає бенефіціару отриману авансову оплату.

 5. гарантія повернення кредиту / фінансовий резервний акредитив

  Зобов'язання Банку виплатити кредитору суму основного боргу та/ або нарахованих доходів по кредиту у випадку невиконання позичальником зобов'язань по кредитному договору щодо повернення суми основного боргу та/або сплати нарахованих доходів за кредитом.

 6. гарантія турагенту/туроператору

  Зобов'язання Банку відшкодувати туристам збитки, отримані у випадку неплатоспроможності турагента/туроператора, та відшкодувати вартість не наданих послуг. Повернення суми основного боргу та/або сплати нарахованих доходів за кредитом.

 7. фінансова гарантія зі сплати митних платежів

  Зобов’язання Банку здійснити оплату на користь органу доходів і зборів у розмірі належних до сплати митних платежів у випадку порушення декларантом умов перебування товару у відповідному митному режимі. нарахованих доходів за кредитом.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ

Забезпечення для випуску гарантійної операції:

 • грошові кошти на рахунку покриття;
 • застава майнових прав на депозитні кошти;
 • застава рухомого та/або нерухомого майна;
 • гарантійний інструмент, випущений іншим банком на користь АБ «УКРГАЗБАНК».

АБ «УКРГАЗБАНК» має широку мережу банків-партнерів, що дозволяє забезпечити випуск гарантій/резервних акредитивів міжнародними банками на підставі контргарантіїй АБ «УКРГАЗБАНК» або забезпечити підтвердження резервних акредитивів, випущених АБ «УКРГАЗБАНК». Спеціалісти АБ «УКРГАЗБАНК» допоможуть Вам у підготовці тексту гарантії/резервного акредитива, проекту контракту, який передбачає випуск чи отримання гарантії/резервного акредитива, нададуть необхідні консультації з метою забезпечення максимального захисту Ваших інтересів за контрактом. АБ «УКРГАЗБАНК» також здійснює авізування гарантій/резервних акредитивів інших банків на користь клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» та інших банків, у тому числі підтвердження достовірності та здійснення експертизи текстів гарантій/резервних акредитивів.

З запитаннями та за консультаціями щодо гарантій звертайтесь до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»:

ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТАРНОГО БІЗНЕСУ

Тел.: +38 044 590-49-24 
E-mail: stf@ukrgasbank.com

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.