Документарні акредитиви

  • New! «Акційний рахунок» для нових клієнтів сегменту корпоративного бізнесу. Відтепер відкриття мультивалютного поточного рахунку БЕЗКОШТОВНО.

Документарний акредитив – це зобов'язання банку, який випустив акредитив за заявою покупця, здійснити платіж на користь продавця (вигодонабувача) після надання продавцем документів, які відповідають умовам акредитива та підтверджують відвантаження товару/надання послуг/виконання робіт згідно з контрактом. У яких випадках доцільно використовувати акредитив?

  • є сумнів продавця у платоспроможності або можливості покупця сплатити замовлений товар/послуги/роботи, в т.ч. з огляду на політико-економічну ситуацію у країні покупця;
  • є сумнів покупця у спроможності або можливості продавця відвантажити товар/надати послуги/виконати роботи, в т.ч. з огляду на політико-економічну ситуацію у країні продавця;
  • існують законодавчі обмеження, які вимагають використання лише акредитивної форми розрахунку при здійсненні певних видів операцій;
  • необхідно забезпечити відстрочку платежу, фінансування придбання товару/ послуг/робіт, дотримання строків відвантаження товару/надання послуг/виконання робіт, подання документів тощо.

АБ «УКРГАЗБАНК» працює з акредитивами, які забезпечують розрахунки як за зовнішньоекономічними контрактами (обслуговує експортерів і імпортерів), так і за договорами, укладеними між резидентами України. Забезпечення для випуску акредитивів:

  • грошові кошти на рахунку покриття;
  • застава рухомого та/або нерухомого майна (вимагає проходження кредитної процедури).

АБ «УКРГАЗБАНК» має широку мережу банків-партнерів, що дозволяє забезпечити отримання підтвердження акредитивів від першокласних міжнародних банків. Спеціалісти АБ «УКРГАЗБАНК» допоможуть Вам у підготовці та узгодженні проекту контракту, який має передбачати розрахунки за допомогою акредитива, проекту акредитива та нададуть необхідні консультації з метою забезпечення максимального захисту Ваших інтересів за контрактом. З запитаннями та за консультаціями щодо використання акредитивів при здійсненні розрахунків звертайтесь до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»:

ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТАРНОГО БІЗНЕСУ

Тел.: +38 044 590-49-24 
E-mail: stf@ukrgasbank.com

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.