Банківські операції

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує банкам співробітництво за операціями купівлі/продажу готівкової валюти:

  • купівля/продаж готівкової іноземної валюти за безготівкову;
  • купівля/продаж готівкової національної валюти за безготівкову;
  • купівля/продаж готівкової валюти за безготівкову національну.

Крім того, для спрощення проведения взаєморозрахунків ми пропонуємо:

  • виконання заявок на умовах «TOD» (розрахунки «день в день»);
  • можливість попередньої проплати зі значним зниженням комісії;
  • можливість видачі готівки без передоплати (під ліміт);
  • можливість проведення розрахунків з використанням взаємних кореспондентських рахунків.

З усіх питань стосовно співпраці, а також отримання консультацій з питань підкріплення готівкою чи операцій з валютною позицією, просимо звертатися до відділу неторгівельних операцій Казначейства.

Список контактних осіб та засоби зв'язку з ними:

Тел. (044) 594-11-54,

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.