Еко-банк online

Мобільний додаток «EKO-BANK»

АБ «УКРГАЗБАНК» з 2018 року впровадив нове рішення мобільного додатку «EKO-BANK», яким можуть скористатися клієнти – власники платіжних карток банку.

Мобільний додаток дозволяє клієнтам:

 • переглядати залишок по карткових рахунках;
 • отримувати міні-виписки по рахунках;
 • заблокувати / розблокувати платіжну картку;
 • переказувати кошти між власними картковими рахунками та на карткові рахунки інших клієнтів банку;
 • здійснювати зміну лімітів по карті;
 • отримувати інформацію щодо курсів валют НБУ;
 • знаходити найближчі банкомат або відділення за допомогою прокладання маршруту від точки локації  до банкомату/відділення АБ «Укргазбанк».

ПАМ’ЯТКА КЛІЄНТА з питань безпеки використання системи дистанційного банківського обслуговування

______________________________________________________________________________

Інтернет-банкінг «EKO-BANK»

АБ «УКРГАЗБАНК» з 2018 року впровадив нове рішення інтернет-банкінгу  «EKO-BANK» (система дистанційного доступу та управління платіжними картками  через мережу Інтернет), яким можуть скористатися клієнти – власники платіжних карток банку.

Скористатися інтернет-банкінгом можна тут: https://online.ukrgasbank.com

Інтернет-банкінг дозволяє клієнтам:

 • переглядати залишок по карткових рахунках;
 • отримувати міні-виписки по рахунках;
 • заблокувати / розблокувати платіжну картку;
 • переказувати кошти між власними картковими рахунками та на карткові рахунки інших клієнтів банку;
 • здійснювати зміну лімітів по карті;
 • отримувати інформацію щодо курсів валют НБУ.

 АБ «УКРГАЗБАНК» постійно дбає про якісне обслуговування своїх клієнтів, впроваджуючи нові продукти та технології.

ПАМ’ЯТКА КЛІЄНТА з питань безпеки використання системи дистанційного банківського обслуговування

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.