Вебінар від УКРГАЗБАНКУ: фінансування сталого розвитку у вітчизняних закладах охорони здоров’я

УКРГАЗБАНК спільно з IFC (International Finance Corporation, World Bank Group) проведуть вебінар «Фінансування сталого розвитку у закладах охорони здоров’я країни».

Вебінар присвячений перспективам фінансування медичних закладів, які в умовах пандемії потребують інвестицій для придбання нового обладнання, вирішення питань енерго- та ресурсоефективності, покращення матеріальної бази та підвищення рівня надання медичних послуг.

Вебінар буде найбільш актуальним для керівників лікарняних закладів, як державних так і приватних, а також власників приватних медичних кабінетів, які зацікавлені у модернізації приміщень медичних закладів, скороченні витрат на енергоресурси та воду, оновленні медичного обладнання та транспорту.

На вебінарі ви дізнаєтесь:

  • яку економічну вигоду можуть отримати медичні установи від реалізації інвестиційних проектів сталого розвитку;
  • як зменшити споживання електроенергії, води та інших ресурсів в медичному закладі;
  • які проекти сталого розвитку доцільно впроваджувати медичним закладам;
  • яку фінансову підтримку може надати УКРГАЗБАНК медичним закладам.

08.07.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.