УКРГАЗБАНК продемонстрував високі результати роботи за результатами стрес-тесту НБУ

Національний банк України здійснив оцінку стійкості (якості активів та стрес-тестування) українських банків станом на 1 січня 2021 року.

Стрес-тестування здійснювалося за двома макроекономічними сценаріями: базовим та несприятливим. У межах стрес-тестування оцінювався вплив кредитного, процентного та валютного ризиків на капітал та надходження Банку (детальніше тут).

Несприятливий макроекономічний сценарій передбачав, зокрема, суттєву девальвацію національної валюти, негативну динаміку ВВП на дворічному горизонті, значне погіршення якості активів, реалізацію негативної переоцінки портфелів ОВДП та звуження процентної маржі.  

Тож для забезпечення фінансової стійкості на тлі несприятливого макроекономічного сценарію, Банк мав би збільшити свої показники адекватності регулятивного капіталу (норматив Н2) та адекватності основного капіталу (норматив Н3) до цільових рівнів 25,7% та 24,2% відповідно.

Водночас протягом 2021 року УКРГАЗБАНК суттєво покращив ефективність роботи, що дозволило за підсумками 11 місяців отримати рекордний прибуток у 3 477 млн грн та знизити цільові рівні нормативів Н2 та Н3 до мінімального, встановленого НБУ: 10% та 7% відповідно. При цьому, станом на 1 грудня 2021 року фактичне значення нормативу Н2 становило 20,0%, нормативу Н3 15,9%.

Таким чином, як і за результатами стрес-тестування попередніх років (2014/2015, 2018 та 2019) Банк є стійким до зовнішніх викликів та не потребує залучення додаткового капіталу від акціонера.

Детальні результати стрес-тесту розміщені за посиланням.

24.12.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.