PRO ЗАПАС трьохмісячний

(з 23.02.2021 нові договори не оформлюються)

Заява на відкриття рахунку

 

Оголошення та односторонні правочини

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо Вам, що з 28.04.2021 р. в АБ «УКРГАЗБАНК» діють нові процентні ставки, які нараховуються на залишки коштів на карткових рахунках, відкритих за тарифним планом «Pro ЗАПАС +».

ProЗапас

Сучасний високотехнологічний продукт, розроблений на основі платіжної картки. Оформивши картку, Ви маєте змогу оперативно користуватись коштами, при цьому на залишок нараховуються ставки на рівні депозитів. 

Ви можете вільно користуватися коштами без будь-яких обмежень у будь-який час, отримуючи прибутки від залишку на рахунку.
 

Істотні характеристики

Публічна пропозиція

Заява-договір

Особливість продукту

Кошти зберігаються на картковому рахунку в національній валюті України

Термін

Без обмежень

Валюта

Гривня

Проценти

Фіксована процентна ставка (протягом трьох місяців (93 днів)

  • Підвищена процентна ставка*

7,0%

  • Стандартна процентна ставка*

4,0%

Сума мінімального початкового вкладу на рахунок в день оформлення картки

Без обмежень

Сплата процентів

Щомісячно

Поповнення рахунку

Без обмежень

Мінімальна сума поповнення

Без обмежень

Зняття частини або всієї суми з рахунку

Без обмежень. 
При знятті коштів готівкою в банкоматі/касі банку, встановлена комісія:
— для рахунків у Гривнях в розмірі - 0,5% суми зняття + 1 грн.

* На залишок коштів по картковому рахунку здійснюється нарахування процентів за двома процентними ставками: 
І. Підвищена процентна ставка - процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця. 
ІІ. Стандартна процентна ставка – процентна ставка, яка нараховується на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний постійний залишок по рахунку протягом розрахункового місяця. 
Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця. 
Умовний приклад розрахунку

Припустімо, на Вашому рахунку «Pro-Запас трьохмісячний» залишок коштів змінюється таким же чином як і на малюнку. Тоді в кінці місяця банк розраховує мінімальний залишок на Вашому рахунку в розрахунковому місяці — в даному випадку мінімальний постійний залишок на рахунку картки Pro-Запас дорівнює 600 грн. 

На мінімальний постійний залишок в розрахунковому місяці (600грн.) нараховуються проценти по підвищеній відсотковій ставці (наприклад, 18% річних): (600×30×0,18)/365=8,88 грн. 

На різницю між фактичною сумою залишку на «Ощадному» рахунку та сумою мінімального постійного залишку на кожний день розрахункового місяця нараховуються проценти по стандартній відсотковій ставці (наприклад, 10% річних): (400*4+200*5+300*7+100*5+400×6)/365*0,10=2,08 грн. 

Загальна сума нарахованих процентів за період: 8,88+ 2,08 =10,96 грн

PZPGrafik1

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.