Умови кредитування

Ви заощадили гроші на однокімнатну квартиру та плануєте придбати власне омріяне житло? Пропонуємо на цьому не обмежуватись та за ці кошти разом з УКРГАЗБАНКОМ придбати для своєї родини одразу двокімнатну квартиру! Адже Ви помітили, що різниця між вартістю однокімнатної та двокімнатної квартири не така вже й значна, а ще і ремонт попереду.

Не відмовляйте собі у комфорті та додаткових квадратних метрах та придбайте одразу двокімнатну чи навіть трикімнатну квартиру за партнерською програмою від УКРГАЗБАНКУ з надійним забудовником на пільгових умовах!

Житло в кредит (первинний ринок)

Область Перелік акредитованих забудовників Умови кредитування Адреса акредитованих об’єктів/Житловий комплекс
Київська ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛ-БУД»
(код ЄДРПОУ 34692645)
Партнерські умови ДЕТАЛЬНІШЕ
ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
 ім. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Партнерські умови Дніпровський район, м. Київ, вул. Степана Сагайдака 101  (житлові будинки 29 та 18-21)
ТОВ «ZIM CAPITAL GROUP» Партнерські умови ДЕТАЛЬНІШЕ
ПАТ «ХК «Київміськбуд»
(код ЄДРПОУ 23527052)
Партнерські умови ДЕТАЛЬНІШЕ
Житомирська ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛ-БУД»
(код ЄДРПОУ 34692645)
Стандартні умови ЖК "RIVER CITY" м. Житомир, проїзд Шпаковський, 25 та 27
Запорізька Група «R1» Стандартні умови ЖК «LEGENDA»: Житловий будинок №1, м. Запоріжжя, вул. Тбіліська, 23
Львівська ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛ-БУД»
(код ЄДРПОУ 34692645)
Стандартні умови м. Львів, вул. Шевченка, 60, будинки 6,7,9,10
ЖК «Семицвіт», м. Львів, вул. Скляна, 15, будинки 1,16
Полтавська ПАТ «КРЮКІВБУДТЕХМОНТАЖ»
(код ЄДРПОУ 30244831)
Стандартні умови

Полтавська область, м. Кременчуг, вул. Нагірна 6

Сумська АТ "СУМБУД"
(код ЄДРПОУ 14017843)
Стандартні умови ДЕТАЛЬНІШЕ
ТОВ «БВК КОМПАНІЯ «ФЕДОРЧЕНКО»
(код ЄДРПОУ 14005202​)
Партнерські умови ДЕТАЛЬНІШЕ

Харківська

ТДВ "Житлобуд-1"
(код ЄДРПОУ 01270285)
Партнерські умови ДЕТАЛЬНІШЕ
"ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1_Соціальна"
(код ЄДРПОУ 01270285)
Партнерські умови  

ТДВ "Житлобуд-2"
(код ЄДРПОУ 01270351)

Партнерські умови ДЕТАЛЬНІШЕ
Хмельницька Група ДІТА Партнерські умови ДЕТАЛЬНІШЕ
«БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ГРУП» Стандартні умови ДЕТАЛЬНІШЕ

Документи необхідні для отримання кредиту:

 • Паспорт громадянина України (у т.ч. у формі ID-картки)
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків
 • Документ, який підтверджує фінансовий стан Позичальника та Поручителя (у разі наявності Поручителя). 
 • Інші документи, після консультаціі в Банку

Додаткова інформація щодо користування банківської послуги

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом Не передбачено відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладання нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст.15 Закону України «Про споживче кредитування»
Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • Встановлюється комісія за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості у розмірі 0.05% (без ПДВ) від суми наданого кредиту, зазначеної у кредитному договорі  (з урахуванням змін і доповнень до кредитного договору). Встановлюється у разі невиконання Позичальником договірних зобов’язань, а саме: - неподання Позичальником до Банку у визначені кредитним договором строки інформації про фінансовий стан Позичальника (за умови направлення Банком Позичальнику окремого запиту). Запит направляється засобами телекомунікаційного зв’язку (SMS–повідомлення тощо) або шляхом направлення листа (на вибір Банку);- порушення умов страхування майна, яке береться в  забезпечення та/або порушення умов страхування власного життя Позичальника/страхування Позичальника від нещасного випадку. Застосовується з місяця, в якому Позичальником здійснено порушення договірних зобов’язань, та встановлюється на 1 (один) рік користування кредитними коштами та залишається незмінною протягом строку дії даної комісії .
 • Нараховуються проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника (за  кредитом, за нарахованими процентами/комісіями), які у відповідності до ч.2. ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах з дати настання Події припинення  у розмірі 50 % річних, розрахованих від суми такої простроченої заборгованості Позичальника за весь період прострочення.

  Днем настання Події припинення є:

  • закінчення строку кредитування – наступний календарний день після кінцевої дати строку кредитування визначеної в Договорі;
  • пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення кредиту – дата зазначена в такому письмовому повідомленні Банку;
  • звернення Банку з позовом про дострокове стягнення кредиту, у тому числі, шляхом звернення стягнення на заставлене майно – наступний календарний день за днем поштового відправлення позовної заяви Банку до відповідача(-чів).
 • При розрахунку розміру платежу Позичальника на користь Банку використовується метод "факт/факт", враховуючи  день настання Події припинення та не враховуючи день коли прострочена заборгованість Позичальника (за  кредитом, за нарахованими процентами,  за комісіями) була повністю погашена.
 • Процентна ставка на залишок простроченої заборгованості встановлюється на рівні «+ 5 п.п.» до більшої із процентних ставок на строкову заборгованість
 • У разі невиконання умов кредитного договору Банк має право вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов’язань
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання договору
 1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
  Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту з урахуванням положень частини третьої цієї статті.
 2. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
 3. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.
  Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.
 4. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором про споживчий кредит.
  Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Приміська, 26, 24, 22, будинок 1, секція 1, секція 2, секція 3 ЖК "Одеський бульвар"
м. Львів, вул. Скляна, 15, будинки 1,16. ЖК «Семицвіт»
м. Львів, вул. Шевченка, 60, будинки 6,7,9,10;  
м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 15-М ЖК «ТЕРЕМКИ»
м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 15-Н
житловий будинок 1 (секція 1,2,3,4), м.Київ, Дарницький район, вул.Канальна, 8-Б ЖК "ПРИЧАЛ"
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Свободи 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, бульвар Приозерний 5, 5-Б, 6, 6-А ЖК "Озерний гай"
м. Київ, Голосіївський район, вул. Деміївська 14-А, вул. Деміївська 14-Б ЖК "ДЕМІЇВКА"
м. Київ, Солом’янський район, вул. Богданівська 7-В, вул. Богданівська 7-Г, вул. Богданівська 7-Д ЖК "МАЛАХІТ"
м. Київ, Дніпровський район, вул. Воскресенська 18-Г, вул. Воскресенська 18-А, вул. Воскресенська 18 ЖК «ПАРКОВІ ОЗЕРА»
м. Київ, вул. Сім’ї Кульженків, буд. 31-Б, вул. Сім’ї Кульженків, буд. 37, м. Київ, вул. Калнишевського Петра, буд. 6/1 ЖК «ЯСКРАВИЙ»
м. Київ, вул. Академіка Каблукова 23, вул. Академіка Каблукова 23, 25,27, 29 ЖК "ВІДРАДНИЙ"
м. Київ, Подільський район, вул. Маршала Гречка, 10-К ЖК «СИРЕЦЬКІ САДИ»
м. Київ, вул. Антоновича, 109 ЖК «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ»
м. Київ, вул. Олени Пчілки 3-Б, 3-В, 5-А ЖК «ТРАДИЦІЯ»
м.Київ, проспект Перемоги 67-А, 67-Б, 67-В, 67-Г, 67-Д, 67-Е ЖК «НИВКИ-ПАРК»
м. Київ, Святошинський район, вул. Обухівська, 135-а (будинок №1,№2,№3)
Житлові будинки №1-9 між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою у Подільському районі, м.Києва
Києво-Святошинський р-он., с.Крюківщина, ЖК «PARADISE AVENUE»
ЖК «Forest Park», будівельна адреса: пров. Павлика Морозова, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16 у Оболонському районі м. Києва
м. Харків, просп. Гагаріна (біля житлового будинку №170/1) ЖК "Одеський"
м. Харків, вул. Гвардійців-Широнівців/вул. Дружби Народів ЖК "Меридіан"
м. Харків, проїзд Садовий ЖК "Садовий"
м.Харків, вул. Клочківська, 117 ЖК «Павловский квартал»
м. Харків, вул. Зернова (напроти ОГПО Слобідського району (колишній Комінтернівський)) секція А, Б та В
м. Харків, вул. Молочна, 56  
м.Харків, вул. вул. Сумська, 35
м.Харків, вул. Лисаветинська, 1а
м.Харків, вул. Лисаветинська, 2Б (будинок 2,3)
м.Харків, вул. Лисаветинська, 2Б (будинок 4,5)
м. Харків, просп. Московський (між вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького)
м.Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика)
м.Харків, просп. Московський (між вул. Архітектора Альошина та просп. Індустріальний)
м.Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та просп. Індустріальним), буд. 6, 10
м.Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та просп. Індустріальним), буд. 5, 9
м. Харків, вул. Студентська, 21 А
м. Харків, вул. Драгоманова, 8, 10
м. Харків, вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького
м. Харків, вул. Біблика та 12 квітня
м. Харків, просп. Московський (між просп. Архітектора Альошина та просп. Індустріальний)
м. Харків, вул. Лисаветинська, 1а
пров. Героїв Бреста, будинки 75-А та 77-А, м. Кременчук Полтавської області
м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 73-72
м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 76
м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 82
м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, 76
м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, 77
м. Хмельницький, вул. Трудова, 5/2-Б  
м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1Н  
Хмельницька обл., м. Городок, вул. Миру, 1Б/1 ЖК «Щасливий»
м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2В ІІ (друга) черга будівництва  
м. Хмельницький, вул. Свободи, 16/1
м. Хмельницький, вул. Свободи, 16/1 та Свободи, 16/1А
м. Хмельницький, вул. Свободи, 16/1А
м. Хмельницький, вул. Вінницька, 1/3
м. Суми, пр. М.Лушпи, 5, корпус 21

Житловий масив "Експланада"

м. Суми, вул. Луганська, 12
м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35/5
м. Суми, перехрестя вул. В. Чорновола та Першотравневої (третій будинок)