Кредит на придбання житлової нерухомості на вторинному та первинному ринку за програмою «Доступна іпотека 7%»

Заявка на кредит

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА "Доступна іпотека 7%" (за ініціативи Президента та Уряду України)

Форма кредитування: 

кредит

кошти надаються однією сумою в разовому порядку

Погашення кредиту:

згідно класичного графіку

платежі по кредиту здійснюються щомісячно, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

 • внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»;
 • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
 • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
  за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №___ (номер рахунку 3739 у форматі IBAN для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у:

національній валюті

 

Кредит надається на: Придбання нерухомості на вторинному та первинному ринку
Кредит надається  згідно з Державною програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%»
Об’єктом кредитування може бути:
 • квартира* в багатоквартирному будинку
 • індивідуальний житловий будинок* разом із земельною ділянкою на якій він розташований
 • майнові права на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва (в акредитованих у Банку забудовників/об’єктах), які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником.

*-якщо нерухоме майно розташоване в обласному центрі з чисельністю населення більше 1 млн. осіб, за офіційними даними Держстату, воно повинно бути прийняте в експлуатацію або реконструйоване не раніше ніж протягом 10-ти років, що передують поточному.

Нормативна площа предмета іпотеки - 50 кв. м. загальної площі предмета іпотеки на одинокого громадянина чи сім’ю з 2-х осіб та 20 кв. м. – на кожного наступного члена сім’ї.

Загальна площа предмета іпотеки не може перевищувати нормативну площу предмета іпотеки більш як на 40 відсотків.

Вартість загальної площі предмета іпотеки, яка перевищує нормативну площу предмета іпотеки, сплачується Позичальником за рахунок власних коштів.

Забезпечення по кредиту:
 • іпотека об’єкту нерухомого майна, що купується за рахунок кредиту (квартири або житлового будинку/домоволодіння (у т.ч. разом із земельними ділянками));
 • іпотека майнових прав на нерухомість, що купується за рахунок кредиту
Дострокове погашення кредиту:  без будь-яких обмежень та штрафних санкцій
Переваги:
 • привабливі процентні ставки;
 • відсутність будь-яких обмежень, штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;
 • зручний спосіб погашення.
Канали продажів продукту відділення АБ «УКРГАЗБАНК», розміщені в усіх регіонах України
Регіональна концентрація усі регіони України, крім тимчасово окупованих територій непідконтрольних українській владі

Умови кредитування

Можлива сума кредиту (гривень)

Строк кредитування

Мінімальний власний внесок

Комісія за надання кредиту
(одноразово)

Процентна ставка*, % річних

Базова процентна ставка на придбання нерухомості на вторинному ринку Базова процентна ставка на придбання нерухомості  на первинному ринку

від 50 000,00 до
2 000 000,00**

Від 1 до 20 років

15% від вартості***

0,5% від суми кредиту

UIRD (12М) + 4,5%

UIRD (12М) + 9,0%

після прийняття в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва, яке знаходиться предметом іпотеки,  встановлюється - Базова процентна ставка) у розмірі UIRD (12М) + 4,5%

Що таке UIRD? Це український індекс депозитних ставок, що розраховується компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з НБУ. Розрахунок проводиться на основі номінальних ставок депозитів фізичних осіб, які  пропонують основні учасники ринку. UIRD публікується тут.
Для обрахунку орієнтовної загальної вартості кредиту умовно приймається розмір UIRD12M, який був встановлений (опублікований) станом на
перший банківський день попереднього місяця.
Компенсаційна процентна ставка на придбання нерухомості на вторинному ринку/первинному ринку

7,0% ***

сплачуються Позичальником за рахунок власних коштів

*Проценти за користування кредитними коштами сплачуються Позичальником, зокрема, але не виключно:

 • за рахунок власних коштів, у розмірі 7% річних – Компенсаційна процентна ставка
 • за рахунок фінансової державної підтримки у вигляді часткової компенсації Базової процентної ставки за кредитом, що надається в рамках Державної програми здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%». Часткова компенсація процентної ставки за кредитом визначається як різниця між Базовою процентною ставкою та Компенсаційною процентною ставкою.

**але не більше як 85% від вартості:

 • нормативної площі предмета іпотеки, якщо площа предмету іпотеки більше нормативної площі предмета іпотеки
 • нерухомості зазначеної у звіті про оцінку суб’єкта оціночної діяльності, якщо площа предмету іпотеки менше/дорівнює нормативної площі предмета іпотеки 

***від вартості нормативної площі предмета іпотеки, якщо площа предмету іпотеки більше нормативної площі предмета іпотеки
від вартості нерухомості зазначеної у звіті про оцінку суб’єкта оціночної діяльності, якщо площа предмету іпотеки менше/дорівнює нормативної площі предмета іпотеки

Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)

Платежі за надані супутні послуги на користь Банку:
Видача/переказ коштів з поточного рахунку окремо плата не стягується

 

Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

одноразово

1% від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу

ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оцінка заставного майна здійснюється акредитованим у Банку  суб’єктом оціночної діяльності

одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності

 • Квартири – з 2 950,00 грн.
 • Житлові будинки/домоволодіння – з 5 300,00 грн.
 • Майнові права – згідно тарифів на оцінку квартири

ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Страхування предмету іпотеки

щорічно

орієнтовний середній тариф - 0,28% від вартості предмету іпотеки 

ПОСЛУГИ НОТАРІУСА

Оформлення договору забезпечення

одноразово та додатково при необхідності

 • придбання нерухомості на вторинному ринку – орієнтовна вартість 10 090 грн.
 • придбання нерухомості на первинному ринку – орієнтовна вартість 12 880 грн. 
Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно одноразово, після повного виконання зобов'язань за кредитом – орієнтовна вартість 3 430 грн.

Тарифи по кредитним операціям

Істотні характеристики та калькулятор

Істотні характеристики «Доступна іпотека 7%»

Калькулятор за програмою "Доступна іпотека 7%" (на вторинному ринку)

Калькулятор за програмою "Доступна іпотека 7%" (на первинному ринку)

Типові договори

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.