«ЕКО-депозит»
(виплата процентів в кінці строку, авто пролонгація, поповнення)

«ЕКО-депозит»
(виплата процентів щомісячно, авто пролонгація, поповнення)

 

Гривня

1-3 міс 8,0%
3-6 міс 11,0% 10,7%
6-9 міс 9,0% 8,7%
9-12 міс 9,0% 8,7%
12-18 міс 9,0% 8,7%
18-24 міс 7,0% 6,7%
 

Долари США

1-3 міс 1,25%
3-6 міс 1,5% 1,0%
6-9 міс 1,5% 1,0%
9-12 міс 2,25% 1,75%
12-18 міс 2,5% 2,0%
18-24 міс 2,25% 1,75%
 

Євро

1-3 міс 0,5%
3-6 міс 0,5% 0,1%
6-9 міс 1,0% 0,5%
9-12 міс 1,5% 1,0%
12-18 міс 1,75% 1,25%
18-24 міс 0,75% 0,25%
Сума мінімального початкового вкладу на депозит в день оформлення депозиту

 1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

 1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

Умова пролонгації

Передбачено.

Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів Вкладник не звернувся до відділення банку або не повідомив про намір повернути депозит за телефоном Контакт-центру, депозит вважається щоразу продовженим на аналогічну до попереднього строку депозиту кількість календарних днів. При продовженні строку зберігання коштів розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку зберігання коштів, для відповідного виду депозитного вкладу та строку.  Строк депозиту може продовжуватись неодноразово.

Нарахування процентів Проценти нараховуються не пізніше останнього банківського дня кожного календарного місяця, в день закінчення строку зберігання коштів та в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів
Сплата процентів

В кінці строку зберігання коштів, або в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок)  Вкладника, відкритий в АБ “УКРГАЗБАНК”.

Щомісячно перераховуються на поточний або поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок) Вкладника, відкритий в  АБ “УКРГАЗБАНК”. Проценти нараховані на дату повернення депозиту перераховуються на картковий або поточний рахунок

Поповнення депозиту

Дозволяється протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.

Мінімальна сума поповнення

500 грн./50 дол./50 євро

  500 грн./50 дол./50 євро

Повернення суми депозиту в день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів

Шляхом перерахування на поточний рахунок операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів в  АБ “УКРГАЗБАНК”

Дострокове повернення частини/всієї суми депозиту

Не передбачене

Інші умови

Кожному Вкладнику відкривається поточний рахунок  операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у валюті вкладу.

Розмір надбавок до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб та умови їх застосування*

Надбавки до процентних ставок за депозитом в національній валюті

+1,25% річних за переоформлення депозиту в національній валюті, який розміщувався на умовах «Прибуткова 7-ка», на новий строк від 93 днів (від 3 місяців)
+1,0% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 7 до 730 днів (від 7 до 24 місяців)
+1,0% річних до вкладів в національній валюті  при автоматичному продовженні строку або переоформлені на новий строк не менше до попередньої кількості днів​
+0,6% річних до вкладів в національній валюті для клієнтів – пенсіонерів при розміщенні нового депозиту

Для клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатно-карткових проектів в АБ «УКРГАЗБАНК»

+0,6% річних до вкладів в національній валюті для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати при розміщенні нового депозиту
+0,25% річних до вкладів в дол. США та євро для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати при розміщенні нового депозиту

Надбавки до процентних ставок за депозитом в дол.США та євро

+0,75% річних за переоформлення депозиту в дол.США або євро, який розміщувався на умовах «Прибуткова 7-ка», на новий строк від 93 днів (від 3 місяців)
+0,5% річних до вкладів в євро на суму від 20 тис. доларів США / 10 тис. євро, на строк  від 7 днів до 730 днів (від 7 до 24 місяців)
+0,5% річних за розміщення нового депозиту в дол.США або євро на строк до 92 днів (до 3 місяців). Новий депозит – кошти які раніше не розміщувались в банку на рахунках клієнта
+0,5% річних за розміщення депозиту в дол.США або євро, якщо у клієнта було попередньо розміщено депозит в національній валюті, на строк від 93 до 730 днів (3 до 24 місяців)
+0,5% річних до вкладів в дол.США та євро при автоматичному продовженні строку або переоформлені на новий строк не менше до попередньої кількості днів​

Для клієнтів, які отримали виплати гарантованих сум відшкодувань за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вАБ «УКРГАЗБАНК»

+ 0,25% річних

до вкладів в дол. США та євро при розміщенні на строк  від 32 до 730 днів (від 1 до 24 місяців) протягом 90 днів з дати отримання виплат

Для клієнтів, які є власниками ДРАЙВ-Пакетів відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»

+0,25% річних до вкладів в дол. США та євро для власників пакету Люкс ДРАЙВ або Вояж ДРАЙВ

* - надбавки до процентних ставок не сумуються.

Правила відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК»

Типовий депозитний договір

Істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)