Оформіть платіжну картку в АБ «УКРГАЗБАНК»

Зверніться до менеджера на відділенні для налаштування зв’язку між кредитною угодою та картковим рахунком

При видачі кредиту з 01.09.2018 – здійснюється автоматично

Для кредитів, виданих до 31.08.2018, здійснюється після підписання заяви для налаштування зв’язку між кредитною угодою та картковим рахунком

Забезпечуйте наявність власних коштів на картковому рахунку для погашення кредиту

Будь-яким зручним способом поповнюйте картковий рахунок в обсязі, достатньому для погашення кредитної заборгованості за кредитом

  • шляхом перерахування коштів  з будь-якого іншого карткового рахунку з використанням платіжної картки (P2P/С2С);
  • зарахування коштів через касу банку або через банкомат з депозитним модулем

Залишайтеся вдома та будьте здорові!

Банк  самостійно здійснить оплату платежу в рахунок погашення кредитної заборгованості у звітному періоді за кредитним договором шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку без додаткових комісій та платежів*

*

  • списання коштів з карткового рахунку клієнта на погашення кредитної заборгованості за кредитним договором здійснюється виключно із залишку власних коштів Позичальника, а не за рахунок встановленого ліміту дозволеного овердрафту;
  • списання коштів з карткового рахунку на погашення кредитної заборгованості здійснюється автоматично у строки та у розмірі згідно кредитного договору;
  • списання коштів з карткового рахунку клієнта на дострокове погашення кредитної заборгованості за кредитом не здійснюється;
  • у разі недостатності коштів на картковому рахунку клієнта у повному обсязі для здійснення платежу у звітному періоді в рахунок погашення кредитної заборгованості, договірне списання коштів здійснюється у розмірі доступного залишку власних коштів на картковому рахунку;
  • у разі надлишку коштів на картковому рахунку клієнта, договірне списання коштів здійснюється виключно у розмірі платежу для погашення кредитної заборгованості за кредитом у звітному періоді, залишок власних коштів залишається на картковому рахунку;
  • у разі відсутності власних коштів на картковому рахунку клієнта, договірне списання коштів в рахунок погашення кредитної заборгованості за кредитом у звітному періоді не здійснюється.
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.