Оформіть платіжну картку в АБ «УКРГАЗБАНК»

Зверніться до менеджера на відділенні для налаштування зв’язку між кредитною угодою та картковим рахунком

При видачі кредиту з 01.09.2018 – здійснюється автоматично

Для кредитів, виданих до 31.08.2018, здійснюється після підписання додаткової угоди до кредитного договору

Забезпечуйте наявність власних коштів на картковому рахунку для погашення кредиту

Будь-яким зручним способом поповнюйте картковий рахунок в обсязі, достатньому для погашення кредитної заборгованості за кредитом

  • шляхом перерахування коштів  з будь-якого іншого карткового рахунку з використанням платіжної картки (P2P/С2С);
  • зарахування коштів через касу банку або через банкомат з депозитним модулем

Відпочивайте, мандруйте, насолоджуйтесь життям!

Банк  самостійно здійснить оплату платежу в рахунок погашення кредитної заборгованості у звітному періоді за кредитним договором шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку без додаткових комісій та платежів*

*

  • списання коштів з карткового рахунку клієнта на погашення кредитної заборгованості за кредитним договором здійснюється виключно із залишку власних коштів Позичальника, а не за рахунок встановленого ліміту дозволеного овердрафту;
  • списання коштів з карткового рахунку на погашення кредитної заборгованості здійснюється автоматично у строки та у розмірі згідно кредитного договору;
  • списання коштів з карткового рахунку клієнта на дострокове погашення кредитної заборгованості за кредитом не здійснюється;
  • у разі недостатності коштів на картковому рахунку клієнта у повному обсязі для здійснення платежу у звітному періоді в рахунок погашення кредитної заборгованості, договірне списання коштів здійснюється у розмірі доступного залишку власних коштів на картковому рахунку;
  • у разі надлишку коштів на картковому рахунку клієнта, договірне списання коштів здійснюється виключно у розмірі платежу для погашення кредитної заборгованості за кредитом у звітному періоді, залишок власних коштів залишається на картковому рахунку;
  • у разі відсутності власних коштів на картковому рахунку клієнта, договірне списання коштів в рахунок погашення кредитної заборгованості за кредитом у звітному періоді не здійснюється.