Програми державної підтримки підприємств АПК

Замовити консультацію

 

 

Умови участі суб’єктів господарювання АПК в державних компенсаційних програмах

АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно до укладеного з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України меморандуму, є банком-учасником державних компенсаційних програмах для підприємств агропромислового комплексу в рамках:

  1. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (Постанова КМУ від 01.03.2017 №130).
  2. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (Постанова КМУ від 07.02.2018 №106).
  3. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (Постанова КМУ від 07.02.2018 №107).
  4. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (Постанова КМУ від 29.04.2015 №300).

У відділеннях АБ «УКРГАЗБАНК» клієнти можуть подати заявки для отримання державної підтримки за наступними програмами:

Для сільгоспвиробників:

  1. Програма часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в розмірі 25%.

Застосовується тариф за зарахування коштів на рахунок клієнта із-за меж системи АБ "УКРГАЗБАНК", як компенсація за державними компенсаційними програмами.

Для фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів:

  1. Програма часткової компенсації вартості витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг, в розмірі 90% (не більше 10 000 грн).

Застосовується тариф за зарахування коштів на рахунок клієнта із-за меж системи АБ "УКРГАЗБАНК", як компенсація за державними компенсаційними програмами.

Для підприємств галузі тваринництва: 

  1. Програма часткової компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів в розмірі 25% фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м'яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та ІІІ категорії), у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією до 5 років на суму до 500 млн гривень.

Для суб'єктів господарювання агропромислового комплексу: 

  1. Програма часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в АБ «УКРГАЗБАНК». Надається за кредитами в національній валюті (короткостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів; середньостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також з переробкою сільськогосподарської продукції; довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, виробництва, обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів).

За консультаціями щодо порядку подачі заявок та переліку документів звертайтесь до відділень АБ «УКРГАЗБАНК»

Комерційна пропозиція АПК

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.