Спільний з ЄІБ проект участі у Гарантійному механізмі

АБ «УКРГАЗБАНК» став одним з перших в Україні банків, що підписав угоду про гарантійне забезпечення відповідно до ініціативи EU4Business з Європейським інвестиційним банком та Європейським інвестиційним фондом на підтримку кредитування українських підприємців малого та середнього бізнесу.

Завдяки підтримці Європейського союзу за угодою про ПВЗВТ в рамках Східної ініціативи АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує кращі можливості кредитування, включаючи зниження вимог до застави, тим самим сприяючи збільшенню робочих місць та нових можливостей для бізнесу в Україні.

Для участі у Гарантійному механізмі Позичальники (Кінцеві одержувачі) та  запропоновані до кредитування проекти повинні відповідати встановленим критеріям прийнятності.

Критерії прийнятності Позичальників (Кінцевих одержувачів)

Позичальники (Кінцеві одержувачі)  є малі та середні підприємства, в тому числі фізичні особи-підприємці, (МСП) кількість працівників яких не перевищує 250* осіб та річний обсяг виручки від реалізації є меншим, ніж еквівалент 50 млн. Євро.

* - кількість співробітників розраховується відповідно до рекомендацій Комісії ЄС №2003/361/ЄС.

Резидентність

Заснований та здійснює діяльність в Україні

Ситуації виключення

Не знаходиться і впродовж останніх 5 років до дати оцінювання  не знаходився у Ситуації виключення

«Ситуація виключення» означає будь-яку із таких ситуацій:

 • Позичальник на відповідну дату є банкрутом або знаходиться у стадії ліквідації, його справами керує суд, впродовж останніх 5 (п’яти) років до відповідної дати уклав мирову угоду із кредиторами, станом на відповідну дату призупинив господарську діяльність або є предметом проваджень стосовно цих питань, або знаходиться в аналогічній ситуації, що виникає із схожої процедури, передбаченої чинним законодавством України; 
 • впродовж останніх 5 (п’яти) років до відповідної дати Позичальник або особи, які мають повноваження його представляти, приймати рішення або здійснювати контроль над ним, був засуджений за злочин, який стосується його професійної поведінки, рішенням суду, яке є остаточним, чинним і не підлягає перегляду;,
 • впродовж останніх 5 (п’яти) років до відповідної дати по Позичальнику або особам, які мають повноваження його представляти, приймати рішення або здійснювати контроль над ним наявні судові рішення,  які є остаточними, чинними і не підлягають перегляду, за шахрайство, корупцію, участь у злочинній організації, відмивання грошей або будь-яку іншу незаконну діяльність, яка завдає шкоди інтересам ЄС;
 • Позичальник на відповідну дату винний у наданні недостовірної інформації, яка може вплинути на рішення Банку щодо його участі у Гарантійному механізмі.

Вимоги до господарської діяльності

Господарська діяльність Позичальника  є законною відповідно до норм  чинного законодавства України та значним чином не зосереджується на одній або більше Заборонених галузей.

Заборонені галузі:

 1. виробництво і торгівля тютюновими виробами і дистильованими алкогольними напоями та пов’язаною продукцією,
 2. виробництво і торгівля зброєю і боєприпасами будь-якого виду,
 3. казино та подібна підприємницька діяльність,
 4. обмеження в сфері ІТ, що включають   дослідження, розробку або технічні додатки, пов'язані з програмами або рішеннями щодо електронних даних, які безпосередньо стосуються:
  • підтримки будь-якого виду діяльності, включеного до Заборонених галузей, зазначених в пунктах 1 – 3 (включно) вище;
  • азартних ігор в мережі Інтернет і онлайн-казино;
  • порнографії,
  • створення можливості незаконного проникнення в мережі електронних даних або  завантаження електронних даних,
 5. дослідження, розробки в галузі медико-біологічних наук, що стосуються:
  • клонування людини з метою наукових досліджень або в терапевтичних цілях;
  • генетично модифікованих організмів («ГМО»).

Критерії прийнятності  кредиту  (Транзакції із Кінцевим одержувачем)

Наведені нижче критерії мають дотримуватись постійно, якщо не визначено інше  

Обмеження застосування

 

Кредит повинен бути новою  операцією та відповідати діючим нормативним документам Банку з питань кредитування (на дату укладання кредитного договору).

Кредитні кошти не спрямовуються на суто фінансові операції (наприклад, торгівля фінансовими інструментами).

Кредит не повинен зачіпати Недотримання або Шахрайство:

Недотримання – означає, будь-яке порушення положення законодавства Європейського союзу в результаті дії або бездіяльності суб’єкта економічної діяльності, який завдає або завдав би шкоду бюджету Європейського союзу або бюджетам, які управляються ним, шляхом зменшення надходжень з власних джерел, які збираються Європейським союзом або від його імені, або шляхом здійснення виплати з необґрунтованої статті витрат.

Шахрайство – означає, будь-яке діяння або бездіяльність, включаючи викривлення відомостей, котре свідомо або через недбальство вводить в оману одну зі сторін чи є спробою введення такої сторони в оману для одержання фінансової або іншої користі чи уникнення виконання зобов’язання.

Цільове спрямування

 • інвестиція у матеріальні або нематеріальні активи,
 • поповнення обігових коштів,
 • на будь-які інші законні цілі, що підтримують господарську діяльність МСП.

Вид операції

 • інвестиційні цілі – кредит або невідновлювальна відклична кредитна лінія,
 • поповнення обігових коштів – кредит, відновлювальна або невідновлювальна відклична кредитна лінія, овердрафт,
 • інші цілі – банківська гарантія, акредитив.

Термін

мінімальний термін кредитування -  6 місяців

максимальний термін кредитування:

 • для відновлювальних кредитних ліній та овердрафтів  до 60 місяців,
 • для  разових кредитів та невідновлюваних відкличних кредитних ліній  до 120 місяців.

Валюта

Гривня, Євро, Долар США

Максимальна сума для ГПК

Не більше еквіваленту 5 000 000,00 Євро  за  курсом НБУ

Додаткові критерії прийнятності

Погашення заборгованості за кредитом рекомендовано здійснювати рівними частинами щомісячно.

Можливе встановлення індивідуального графіку з врахуванням наступних обмежень для кредитів зі строком більше 5 років:

 • недопустимо встановлювати тип погашення  «однією сумою в кінці строку»,
 • встановлення графіку погашення при якому в кінці строку кредитування погашається ≥ 30% суми кредиту можливе у виключних випадках.

Замовити консультацію

Більш детально дізнатись про умови участі у Гарантійному механізмі Ви можете  у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)