Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ

Замовити консультацію

Основні умови кредитування:

Цільове спрямування кредиту

Фінансування витрат пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, зокрема: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат. Повернення кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування (кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.

Термін кредитування

до 5 років

Валюта операції

гривня, долар США, євро.

Розмір кредиту

до 30 000 000 грн.,

але не більше:

- 70% від обсягу понесених інвестиційних витрат за проектом;

 - 50% від обсягу отриманої фінансової допомоги засновників, направленої позичальником на фінансування інвестиційних витрат за проектом.

Процентна ставка

гривня – від 12,37% річних
долар США – від 5,5% річних
євро – від 4,8% річних

Комісія

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування, визначеної в кредитному договорі (без ПДВ). Сплачується одноразово

Забезпечення кредиту

нерухомість, транспортні засоби, обладнання та/або інше ліквідне забезпечення.

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит -  рівними частинами щомісячно. Можливе встановлення індивідуального графіку для сезонних бізнесів.

Умови для ЕКО-кредитів

Цілі кредитування

кредити за інвестиційними проектами позичальників:

  • які передбачають зменшення енергоспоживання на одиницю продукції більше ніж на 15%;
  • які передбачають використання вторинної сировини;
  • з використання відновлюваних джерел енергії (вітряних парків, сонячних парків, гідроелектростанцій);
  • на проведення заходів з енергоефективності, у т.ч. з метою підвищення класу енергетичної ефективності будівель позичальника до рівня не нижче С;
  • для установки або модернізації очисних споруд;
  • використання енергії навколишнього середовища для потреб виробництва;
  • які передбачають придбання/модернізацію транспортних засобів/техніки/обладнання, впровадження якого призведе до:  прямого або опосередкованого захисту довкілля, зменшення споживання природних ресурсів,  енергозбереження (планова річна дохідність інвестицій за рахунок енергозбереження більша 10%).
Процентна ставка

гривня – від 11,87% річних
долар США – від 5,2% річних
євро – від 4,6% річних

Більш детально дізнатись про умови кредитування за даною програмою Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.