Кредитування комунальних підприємств

Замовити консультацію

УКРГАЗБАНК пропонує три програми кредитування комунальних підприємств:

 • Кредитування комунальних піприємств на інвестиційні цілі 
 • Кредитування комунальних піприємств на поповнення обігових коштів 
 • Овердрафт для комунальних піприємств
 • Швидкий овердрафт для комунальних підприємств

Основні умови кредитування комунальних підприємств на інвестиційні цілі:

Ціль кредиту

На здійснення капітальних витрат (придбання/ модернізація/ реконструкція основних засобів).
Повернення кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування  для здійснення капітальних витрат позичальника.

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 84 місяців

Власний внесок

встановлюється індивідуально (згідно ТЕО/бізнес-плану проекту)

Процентна ставка

гривня – від 12,37% річних

Комісія

1% від суми кредиту.
Сплачується одноразово.

Забезпечення кредиту

Застава об’єкту фінансування за проектом (якщо кредит надається для придбання нових: обладнання, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки)  та/або застава/іпотека інших основних засобів

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – рівними частинами щомісячно, можливе встановлення індивідуального графіку

Умови для ЕКО-кредитів

Цілі кредитування
 • реалізація проектів, за якими зниження питомого енергоспоживання на одиницю продукції складає не менше 15% та планова річна доходність інвестицій за рахунок енергозбереження становить не менше 10% від суми інвестицій;
 • реалізація проектів з використання відновлюваних джерел енергії (вітряних електростанцій, сонячних електростанцій, гідроелектростанцій, геотермальних електростанцій, теплових насосів, в якості джерела теплопостачання/кондиціонування, теплових геліосистем, в якості джерела теплопостачання);
 • проведення заходів з енергоефективності, у т.ч. з метою підвищення класу енергетичної ефективності будівель Позичальника згідно з державними будівельними нормами:
  • для нових об’єктів будівництва, класу енергоефективності не нижче В;
  • при реконструкції (енергомодернізації), класу енергоефективності не нижче С.
 • установка або модернізація очисних споруд;
 • реалізація інших  проектів, які передбачають придбання/модернізацію техніки/обладнання; впровадження якого призведе до  прямого або опосередкованого захисту довкілля.

Процентна ставка

гривня – від 11,87% річних

Основні умови кредитування комунальних підприємств на поповнення обігових коштів:

Ціль кредиту

поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату заробітної плати, сплати податків тощо)

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 12 місяців

Процентна ставка

гривня – від 13,1% річних

Комісія

1% від суми кредиту.
Сплачується одноразово.

Забезпечення кредиту

Застава/іпотека основних засобів

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – встановлення індивідуального графіку

Умови для ЕКО-кредитів

Цілі кредитування
 • придбання палива з біомаси / покриття витрат на виробництво палива з біомаси;
 • придбання енергоефективного освітлювального обладнання;
 • обслуговування очисних споруд;
 • також до ЕКО-проектів відносяться кредитні проекти клієнтів, які здійснюють виключно такі види діяльності:
  • обслуговування енергоефективного освітлювального обладнання /обладнання для очисних споруд;
  • виробництво палива з біомаси;
  • заготівля вторинної сировини.

Процентна ставка

гривня – від 12,6% річних

Основні умови кредитування комунальних підприємств у формі овердрафту:

Ціль кредиту

для покриття касових розривів (поповнення обігових коштів)

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 12 місяців

Максимальна сума кредиту

до 30 % від суми щомісячних грошових надходжень за останні 6 місяців

Процентна ставка

гривня – від 13,18% річних

Строк траншу овердрафту 30 або 90  календарних днів (визначається рішенням кредитного органу Банку)

Комісія

 • за встановлення ліміту овердрафту – 0,5 % від суми встановленого ліміту (без ПДВ).
  Сплачується одноразово.
 • за управління кредитом у формі овердрафт – 0,05 % від суми встановленого ліміту (без ПДВ).
  Сплачується щомісячно.
Забезпечення кредиту

без забезпечення

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – в кінці строку кредитування

Основні умови кредитування за програмою Швидкий овердрафт для комунальних підприємств:

Ціль кредиту

для покриття касових розривів (поповнення обігових коштів)

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 12 місяців

Максимальна сума кредиту

до 90 % від суми середньомісячного фонду оплати праці за останні 12 місяців

Процентна ставка

гривня – від 10,78% річних

Додаткові умови Опція А – обнуління заборгованості станом на останній робочий день календарного місяця, без оборотності

Комісія

 • за встановлення ліміту овердрафту – 0,5 % від суми встановленого ліміту мінімум 500,00 грн. (без ПДВ).
  Сплачується одноразово.
 • за управління кредитом у формі овердрафт – 0,25 % від суми встановленого ліміту мінімум 1000,00 грн. (без ПДВ).
  Сплачується щомісячно.
Забезпечення кредиту

без забезпечення

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – в кінці строку кредитування

Партнерські програми

Більш детально дізнатись про умови кредитування за даною програмою Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.