Гарантія туроператору

Замовити консультацію

Термін гарантії 63 місяці
Максимальна сума гарантії гривневий еквівалент 20 000 Євро (для туроператорів); Гривневий еквівалент 10 000 Євро (для туроператорів, які надають послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму)
Вид операції банківська гарантія
Валюта гарантії гривня
Процентна ставка не сплачується
Комісія розмір винагороди за складання тексту гарантії: 0,5 % (min 50,00Євро) від суми гарантії, стягується у будь-якому випадку при видачі гарантії. по покритій Гарантії туроператорам (у разі надання депозиту на всю суму гарантії) – 2 % річних – сплачується Банку щомісячно. По непокритій гарантії туроператорам – 4 % річних – сплачується Банку щомісячно
Комісія за дострокове припинення відсутня
Забезпечення по гарантії грошові кошти на депозитному рахунку юридичної особи в АБ «УКРГАЗБАНК»
Форма/спосіб надання коштів безготівковий переказ (Здійснюється виключно в разі настання гарантійного випадку)
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.