Обслуговування кредиту/позики від нерезидента

Резиденти України (юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу, в іноземній валюті від нерезидентів відповідно до умов укладених договорів.

Обслуговування операцій в межах одного договору має проводитися лише через один обслуговуючий банк та виключно після реєстрації договору в Національному банку.

З метою підтвердження Банком обслуговування кредиту/позики в іноземній валюті від нерезидента та реєстрації договору Національним банком Клієнт надає наступні документи*:

  • заяву про реєстрацію договору;
  • договір про отримання кредиту від нерезидента та додатки до договору (за наявності).

У випадках наявності індикаторів ризикових фінансових операцій відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України 15.08.2016 № 369 Клієнтом додатково надаються такі документи:

  • договори та/або інша інформація, що є підставою для переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо; 
  • документи, що підтверджують стан розрахунків за кредитним договором/договором позики та договором, що є підставою для переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо; 
  • документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників та змісту діяльності первісного та нового позичальників/первісного та нового кредиторів; 
  • документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики;
  • документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за кредитним договором/договором позики. 

У разі переведення на обслуговування операцій за кредитним договором/договором позики з іншого уповноваженого банку до АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється реєстрація змін до договору в Національному банку та Клієнт додатково надає такі документи:

  • дозвіл на звернення до іншого уповноваженого банку щодо стану розрахунків за кредитним договором/договором позики;
  • копію реєстраційного свідоцтва Національного банку та додатків до нього (у разі наявності) та/або виписки з відомостями про реєстрацію Національним банком кредитного договору/договору позики в іноземній валюті.

*Якщо документи складені іноземною мовою (крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами), то до банку подається також їх переклад на українську мову, засвідчений підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника).