Імпорт

Імпорт - купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Для проведення імпортної операції необхідно відкрити/мати поточні рахунки (в національній валюті та в валюті операції) в АБ «УКРГАЗБАНК» та подати до банку такі документи (інформацію):

  1. засвідчена керівником копія договору;
  2. засвідчені керівником копії інвойсів, рахунків, специфікацій на інших документів, які є невід’ємною частиною договору;
  3. акти виконаних робіт, наданих послуг;
  4. інші документи, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за імпортними операціями клієнта

Копії документів, що подаються клієнтом до банку (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються клієнтом (уповноваженою ним особою).

Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом клієнта.

Банки мають право вимагати від клієнта перекладу на українську мову договорів з нерезидентами, які складені іноземною мовою, та інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за імпортними операціями клієнтів.

Імпортні операції резидентів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється], які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує встановлений законодавством України строк з моменту здійснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, або при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива з моменту здійснення банком платежу на користь нерезидента, потребують одержання висновку.

Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару з увезенням його на територію України після:

  • отримання інформації про цю операцію в реєстрі МД;
  • пред'явлення резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції, - якщо для митного оформлення продукції не використовується МД;,
  • пред'явлення резидентом акта, рахунку (інвойсу) або іншого документа, який згідно з умовами договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), - в інших випадках.

Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім реєстру МД, може бути:

  • повідомлення інших банків / ліквідаторів банків / юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, яким митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання такого реєстру (у повідомленні зазначаються номер і дата реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а також вартість продукції в тій частині, у якій відомості передаються банку);
  • повідомлення митного органу, а також засвідчена в установленому законодавством України порядку копія МД, отримані на запит резидента (для операцій, контроль за якими здійснюється згідно з пунктом 3.7 розділу 3 цієї Інструкції);
  • документи, що підтверджують поставку продукції на користь резидента-реципієнта (одержувача) міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України

Граничний строк здійснення розрахунків за імпортними операціями 365 днів.

Скасовуються санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків.

Скасовується граничний строк розрахунків за імпортними операціями  в еквіваленті до 150 тис. грн.