Условия кредитования

Вы накопили деньги на однокомнатную квартиру и планируете приобрести долгожданное собственное жилье? Предлагаем на этом не ограничиваться и за эти средства вместе с УКРГАЗБАНКОМ приобрести для своей семьи сразу двухкомнатную квартиру! Ведь Вы заметили, что разница между стоимостью однокомнатной и двухкомнатной квартиры не так уж значительна, а еще и ремонт впереди.

Не отказывайте себе в комфорте и дополнительных квадратных метрах и приобретите сразу двухкомнатную или даже трехкомнатную квартиру по партнерской программе от УКРГАЗБАНКА с надежным застройщиком на льготных условиях!

Жилье в кредит (первичный рынок)

Область Перечень аккредитованных застройщиков Условия кредитования Адрес аккредитованных объектов/Жилой комплекс
Киевская ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Интергал-Буд»
(код 34692645)
Партнерские условия ПОДРОБНЕЕ
ПАО «ЗЗК ИМ С. Ковальской»​ Партнерские условия Днепровский район, г. Киев, ул. Степана Сагайдака 101  (жилые дома 29 и 18-21)
«ZIM CAPITAL GROUP» Партнерские условия ПОДРОБНЕЕ
COMFORT LIFE Стандартные условия ЖК «RIVERSIDE»,  Киевская область, Броварской район, село Погребы, ул. Паркова, Горького, Приозерна, 2А, дома № 1,  № 2, № 8.
ПАО «Киевгорстрой»
(код ЄДРПОУ 23527052)
Партнерские условия ПОДРОБНЕЕ
Винницкая

МКП «Винницкий фонд муниципальных инвестиций»
(ЕДРПОУ 38135403)

Партнерские условия Новое строительство многоквартирного жилого дома со встроенніми нежиліми помещениями и подземнім паркингом по ул. А. Бортняка, б/н, в г. Винница.
Житомирская ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Интергал-Буд»
(код 34692645)
Стандартные условия ЖК "RIVER CITY" г. Житомир, проезд Шпаковський, 25 и 27
Запорожская Группа «R1» Стандартные условия ЖК «LEGENDA» г. Запорожье, ул. Тбіліська, 23
Закарпатская ТОВ «Проектно-будівельний комплекс»
(ЄДРПОУ 33064092)
Стандартные условия Ужгородский р-н., с. Минай, проулок Парковый, д.8 Б
Николаевская «Н-Інвест» Стандартные условия ЖК «ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОСАД», г. Николаев, ул. Громадянська, 34 (1 очередь).
«ПАРАДІЗ-ІНВЕСТ» Стандартные условия ЖК «ПРЕМ`ЄР ХАУС», г. Николаев, ул. 1 Слобидська, 30/1, 32.
Львовская ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Интергал-Буд»
(код 34692645)
Стандартные условия г. Львов, ул. Шевченка, 60, корпуса 17
ЕКСКОМБУД
(32893635)
Стандартные условия ПОДРОБНЕЕ
Корпорация «Ріел» Стандартные условия г. Львов, ул. Рудненська, 8, 9,10 (ЖК Ріел Сіті)
Львовская Инвестиционная Компания Стандартные условия г. Львов, ул. Малоголосковская
Сумская АО "СУМБУД"
(код ЄДРПОУ 14017843)
Стандартные условия ПОДРОБНЕЕ
ООО «БВК КОМПАНИЯ «ФЕДОРЧЕНКО»
(код ЄДРПОУ 14005202)
Партнерские условия ПОДРОБНЕЕ
Харьковская ТДВ "ЖИЛСТРОЙ-2"
(код ЄДРПОУ 01270351)
Стандартные условия ПОДРОБНЕЕ
ПАО "Трест Житлобуд-1"
(код ЄДРПОУ 01270285)
Партнерские условия ПОДРОБНЕЕ
ПАО "Трест Житлобуд-1"_Социальная
(код ЄДРПОУ 01270285)
Партнерские условия ПОДРОБНЕЕ
Хмельницкая Группа ДИТА Партнерские условия ПОДРОБНЕЕ
«БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ГРУП» Стандартные условия ПОДРОБНЕЕ
Черновцы ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Интергал-Буд»
(код 34692645)
Стандартные условия г. Черновцы, ул. Мізюна Григорія, 20 (дом №7-8)

Дополнительная информация по использованию банковской услуги

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом Не передбачено відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладання нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст.15 Закону України «Про споживче кредитування»
Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • Встановлюється комісія за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості у розмірі 0.05% (без ПДВ) від суми наданого кредиту, зазначеної у кредитному договорі  (з урахуванням змін і доповнень до кредитного договору). Встановлюється у разі невиконання Позичальником договірних зобов’язань, а саме: - неподання Позичальником до Банку у визначені кредитним договором строки інформації про фінансовий стан Позичальника (за умови направлення Банком Позичальнику окремого запиту). Запит направляється засобами телекомунікаційного зв’язку (SMS–повідомлення тощо) або шляхом направлення листа (на вибір Банку);- порушення умов страхування майна, яке береться в  забезпечення та/або порушення умов страхування власного життя Позичальника/страхування Позичальника від нещасного випадку. Застосовується з місяця, в якому Позичальником здійснено порушення договірних зобов’язань, та встановлюється на 1 (один) рік користування кредитними коштами та залишається незмінною протягом строку дії даної комісії .
 • Нараховуються проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника (за  кредитом, за нарахованими процентами/комісіями), які у відповідності до ч.2. ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах з дати настання Події припинення  у розмірі 50 % річних, розрахованих від суми такої простроченої заборгованості Позичальника за весь період прострочення.

  Днем настання Події припинення є:

  • закінчення строку кредитування – наступний календарний день після кінцевої дати строку кредитування визначеної в Договорі;
  • пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення кредиту – дата зазначена в такому письмовому повідомленні Банку;
  • звернення Банку з позовом про дострокове стягнення кредиту, у тому числі, шляхом звернення стягнення на заставлене майно – наступний календарний день за днем поштового відправлення позовної заяви Банку до відповідача(-чів).
 • При розрахунку розміру платежу Позичальника на користь Банку використовується метод "факт/факт", враховуючи  день настання Події припинення та не враховуючи день коли прострочена заборгованість Позичальника (за  кредитом, за нарахованими процентами,  за комісіями) була повністю погашена.
 • Процентна ставка на залишок простроченої заборгованості встановлюється на рівні «+ 5 п.п.» до більшої із процентних ставок на строкову заборгованість
 • У разі невиконання умов кредитного договору Банк має право вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов’язань
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання договору
 1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
  Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту з урахуванням положень частини третьої цієї статті.
 2. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
 3. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.
  Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.
 4. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором про споживчий кредит.
  Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Приміська, 26, 24, 22, будинок 1, секція 1, секція 2, секція 3 ЖК "Одеський бульвар"
вул. Народного Ополчення, 3 у Солом’янському районі м. Києва» будівельна адреса: вул. Народного Ополчення, будинок № 11-Б. ЖК «SKY AVENUE»
м. Київ, провулок Приладний 10-А, 10-Б, 10-В ЖК «АКАДЕМ КВАРТАЛ»
м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 15-М ЖК «ТЕРЕМКИ»
м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 15-Н
житловий будинок 1 (секція 1,2,3,4), м.Київ, Дарницький район, вул.Канальна, 8-Б ЖК "ПРИЧАЛ"
Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Свободи 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, бульвар Приозерний 2, 4, 5, 5-А, 5-Б, 6, 6-А ЖК "Озерний гай"
м. Київ, Солом’янський район, вул. Богданівська 7-В, вул. Богданівська 7-Г, вул. Богданівська 7-Д ЖК "МАЛАХІТ"
м. Київ, Дніпровський район, вул. Воскресенська 18-Г, вул. Воскресенська 18-А, вул. Воскресенська 18 ЖК «ПАРКОВІ ОЗЕРА»
м. Київ, вул. Сім’ї Кульженків, буд. 31-Б, вул. Сім’ї Кульженків, буд. 37, м. Київ, вул. Калнишевського Петра, буд. 6/1 ЖК «ЯСКРАВИЙ»
м. Київ, вул. Академіка Каблукова 23, вул. Академіка Каблукова 23, 25,27, 29 ЖК "ВІДРАДНИЙ"
м. Київ, Подільський район, вул. Маршала Гречка, 10-К ЖК «СИРЕЦЬКІ САДИ»
м. Київ, вул. Антоновича, 109 ЖК «ВОЛОДИМИРСЬКИЙ»
м. Київ, вул. Олени Пчілки 3-Б, 3-В, 5-А ЖК «ТРАДИЦІЯ»
м.Київ, проспект Перемоги 67-А, 67-Б, 67-В, 67-Г, 67-Д, 67-Е, 67-К, 67-Л, 67-М, 67-З, 67-Ж ЖК «НИВКИ-ПАРК»
м. Київ, вул. Петра Радченка, 27-29 (ж.б. 1-3) ЖК «МЕДОВИЙ-1»
м. Київ, вул. Курнатовського, 20 ЖК «КУРНАТОВСЬКОГО»
м. Київ, вул. Богатирська, на північ від затоки Верблюд (ж.б. 1-14) ЖК «ІТАЛІЙСЬКИЙ КВАРТАЛ»
м. Київ, пров. Милославський, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 (ж.б. 1-4) ЖК «МІЛОС»
пров. Милославський, 34а, 40а, 42а, 44а, 46а, 50а, 52а, 54а, 56а, 46, 48, 50, 52, 54, 56 (ж.б. 1-4)
м. Київ, вул. Сортувальна, 5 (ж.б. 1-4) ЖК «УРЛІВСЬКИЙ 2»
м. Київ, вул. Канальна, 2 (ж.б. 1-4)
м. Київ, вул. Клеманська, 7 (ж.б. 1-4)
м. Київ, вул. Причальна, 11 (ж.б. 1-7) ЖК «УРЛІВСЬКИЙ 1»
м. Київ, вул. Жулянська, (ж.б. 1-3) ЖК «АБРИКОСОВИЙ»
м. Київ, Святошинський район, вул. Обухівська, 135-а (будинок №1,№2,№3)  
Житлові будинки №1-9 між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою у Подільському районі, м.Києва  
Києво-Святошинський р-он., с.Крюківщина, ЖК «PARADISE AVENUE»
ЖК «Forest Park», будівельна адреса: пров. Павлика Морозова, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16 у Оболонському районі м. Києва
г. Харьков, пр. Гагаріна (возле дома №170/1) (ІІ очередь) ЖК "Меридіан"
г. Харьков, ул. Гвардійців-Широнівців/вул. Дружби Народів ЖК "Меридіан"
г. Харьков, ул. Лисаветинська, 2Б (буд. 4-8)
г. Харьков, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та просп. Індустріальним), буд. 1-4 та 7-8
г. Харьков, просп. Московский (между ул. Дванадцятого Квітня и просп. Индустриальным), (дома 1-10)
г. Харьков, ул. Сумская, 35
г. Харьков, ул. Лисаветинская, 2Б (дома 2-6)
г. Львов, ул. Величковского, 70, дом №3 ЖК "Соняшник"
Пустомитивский район, с. Давыдив, ул. Галицкая ЖК "Галицька Брама"
м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 73-72
м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 76
м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 82
м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, 76
м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, 77
г. Хмельницкий, ул. Озерна, 14 (ІІІ очередь строительства)  
г. Хмельницкий, ул. Старокостянтинівське шосе, 2/1Н  
г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 3/2В (ІІ очередь строительства)  
г. Хмельницкий, вул. Свободы, 16/1
г. Хмельницкий, вул. Свободы, 16/1 та Свободи, 16/1А
г. Хмельницкий, вул. Свободы, буд. 20/4
г. Хмельницкий, ул. Свободы, буд. 20/5
г. Хмельницкий, ул. Винницкая, 1/3
м. Суми, пр. М.Лушпи, 5, корпус 21

Житловий масив "Експланада"

м. Суми, вул. Луганська, 12
м. Суми, вул. В`ячеслава Чорновола, 73
м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35-А
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.