Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсної документації.

Інформація про банк

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».

Адреса: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Веб-сайт: https://ukrgasbank.com/

Дата та час початку і кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами

Дата та час початку подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: 09:00 год. 14.08.2019 року.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: до 16:45 год. 23.08.2019 року.

Документи, що надійшли після зазначеного строку або подані не у повному обсязі чи з порушенням умов конкурсної документації прийматись не будуть.

Порядок отримання конкурсної документації

В електронному вигляді або за адресою 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 в робочі дні банку (понеділок-червер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45)

Назва предмета конкурсу

Надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік

Обсяг надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Відповідно до завдання конкурсної документації щодо послуг з  обов’язкового аудиту фінансової звітності

Порядок подання конкурсних пропозицій учасниками

Конкурсна пропозиція подається учасниками особисто (в робочі дні банку (понеділок-червер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45)) або надсилається у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів» за адресою: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Відомості про місцезнаходження, контактні особи, телефон

01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22,

Махкамова Ірина Аліївна, заступник начальника управління звітності та контролю департаменту звітності, контролю та методології АБ «УКРГАЗБАНК».

Телефон: (044) 239-28-36, 594-11-36.

09.08.2019

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.