Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсної документації.

Інформація про банк

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».

Адреса: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Веб-сайт: https://ukrgasbank.com/

Дата та час початку і кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами

Дата та час початку подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: 09:00 год. 14.08.2019 року.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: до 16:45 год. 23.08.2019 року.

Документи, що надійшли після зазначеного строку або подані не у повному обсязі чи з порушенням умов конкурсної документації прийматись не будуть.

Порядок отримання конкурсної документації

В електронному вигляді або за адресою 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 в робочі дні банку (понеділок-червер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45)

Назва предмета конкурсу

Надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік

Обсяг надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Відповідно до завдання конкурсної документації щодо послуг з  обов’язкового аудиту фінансової звітності

Порядок подання конкурсних пропозицій учасниками

Конкурсна пропозиція подається учасниками особисто (в робочі дні банку (понеділок-червер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45)) або надсилається у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів» за адресою: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Відомості про місцезнаходження, контактні особи, телефон

01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22,

Махкамова Ірина Аліївна, заступник начальника управління звітності та контролю департаменту звітності, контролю та методології АБ «УКРГАЗБАНК».

Телефон: (044) 239-28-36, 594-11-36.

09.08.2019