Фінансування інвестиційних проектів для столичних підприємців лише під 6,5% річних

Ми продовжуємо втілювати проекти, аби підтримати розвиток малого та середнього бізнесу у цей непростий для країни час. Так, спільно із Київською міською адміністрацією та Фондом розвитку підприємництва ми відновлюємо програму фінансування на реалізацію інвестиційних проектів лише під 6,5% річних! Ця програма вже доступна для підприємців у Києві.

Хто може стати позичальниками? Суб’єкти господарювання – резиденти України, що зареєстровані в місті Києві. Їхні виробничі потужності мають повністю або частково бути розміщені на території столиці або Київської області.

На яких умовах можна отримати кредит:

  • власний внесок позичальника – не менше 20% вартості об’єкту кредитування;
  • максимальна сума кредиту не може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну 600 000 євро.

На які види діяльності можна отримати фінансування? На будь-які: переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації тощо. ОКРІМ: виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності,  програмування, азартних ігор тощо.

Цільове призначення кредиту?

  • придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;
  • модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
  • придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва;
  • впровадження енергозберігаючих проектів та проектів, спрямованих на  зменшення енергозатрат;
  • впровадження «зелених  технологій» виробництва;
  • поповнення обігових коштів (кредит тільки на кошти банків-партнерів).

Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.

10.06.2020

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.