Вдвічі більше підтримки для бізнесу – ліміт торговельного фінансування від ЄБРР збільшено на 90 млн доларів США

Активна робота з підтримки міжнародної діяльності наших клієнтів дає нові результати. Менш ніж за рік співпраці з ЄБРР за програмою підтримки торгівлі (Trade Facilitation Programme) нам вже вдруге вдалося досягти підвищення ліміту торговельного фінансування. Цього разу він збільшений більше ніж вдвічі – на 90 млн доларів США і тепер сягнув 170 млн доларів США.

Програма підтримки торгівлі спрямована на фінансування експортно-орієнтованих компаній, стимулювання економічного розвитку України та створення нових робочих місць. Підвищення ліміту торговельного фінансування дозволить нам збільшити підтримку та фінансування зовнішньоекономічних проектів, зокрема й з сегменту МСБ, що наразі є дуже важливим для українських підприємців, особливо тих, які найбільше постраждали від COVID-19.

Програма сприяння розвитку торгівлі ЄБРР надає часткові або повні гарантії для окремих торговельних операцій, а також покриває платіжний ризик банків-емітентів у різних країнах.

European Bank for Reconstruction and Development (ЄБРР) є найбільшою організацією у сфері глобального розвитку, яка працює виключно з приватним сектором країн, що розвиваються – а це більш ніж 2000 компаніями по всьому світу. ЄБРР використовують свій капітал, досвід та вплив на створення ринків і можливостей у найважчих регіонах світу. У 2018 фінансовому році ЄБРР виділила понад 23 мільярди доларів США на довгострокове фінансування для країн, що розвиваються.

01.06.2020

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.